Kontrolli oma teadmisi prügi sorteerimisest!

Iru elektrijaamas näeme iga päev, et eestimaalased ei ole just väga pühendunud prügi sorteerijad. Suure osa põletusjaama saabuvast prügist moodustavad jäätmed, mida tuleks liigiti koguda ja ümbertöötlemisse suunata.

Irusse jõuab segaolmejäätmetega metalli, suures koguses paberit ja kartongi, kile, pakendeid aga ka ehitus- ja tööstusjäätmeid, olmetehnikat jm materjale, mis on taaskasutavad ja ei tohiks seega olmeprügi hulka sattuda. Seda, et vana harjumus kõike ühte prügikasti visata pole kadunud, tõestab ka statistika: Eestis kogutakse liigiti 26–27% olmejäätmetest, Euroopa Liidu eesrindlikes maades aga 55–60%.

Kontrolli oma teadmisi prügi sorteerimisest ja lohista prügi õigesse kasti.

Alustan