Iseteenindus

Tehnovõrgu talumistasu

Maaomanikule makstav hüvitis sidevõrgu talumise eest, mida makstakse ainult taotluse alusel.

Talumistasu

Talumistasude maksmise ja avalduste menetlemist reguleerib Asjaõigusseaduse rakendamise seadus § 152 - § 156.

Enefit Connect OÜ maksab talumistasu maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustel asuvate sidevõrgu talumise eest. Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril kui taotlus on esitatud hiljemalt 1. mail jooksval aastal.

Enefit Connectile kuuluva sidevõrgu paiknemist ja talumistasu saamise õigust kinnistutel saab kontrollida Maa-ameti talumistasu kalkulaatoris.

Enne taotluse esitamist tutvu Talumistasude maksmise ja avalduste menetlemise tingimustega.

Taotluse esitamine

Taotluse saab esitada iseteeninduses

Esitan taotluse Esitan taotluse

Taotluse esitamise õigus on kinnisasja omanikul või volitatud esindajal.

Taotluse saab esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil [email protected]

 • Sidevõrgu ja rajatise talumise tasu taotlus maatulundusmaale
 • Kui kinnistu koosneb mitmest kinnisasjast (s.t. mitmest katastriüksusest) võib üks avaldus sisaldada kuni kolme katastritunnust.

  Kui maaomanik soovib esitada avaldust paljude kinnisasjade osas võib digitaalselt allkirjastatud avaldusele lisada maaüksused tabelina.

  Sideehitise kaitsevöönd

  Sideehitise kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool sideehitist:

 • Maismaal – 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast;
 • Siseveekogudel – 100 meetrit sideehitise keskjoonest;
 • Merel – 0,25 meremiili sideehitise keskjoonest.
 • Sidevõrgu ja rajatise talumise tasu taotlus maatulundusmaale

  Tellija andmed

  Oled meie klient? Login sisse

  Kinnistu omaniku andmed:
  Nimi on kohustuslik
  Isikukood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Kontaktaadress:
  Aadress on kohustuslik
  Kinnisasja andmed:
  Sisestage katastriüksuse nimetus
  Sisestage katastritunnus
  Sisestage kaasomandi korral kaasomandi osa suurus
  Palun sidevõrgu ja -rajatise talumise tasu kanda pangakontole:
  Sisestage pangakonto omanik
  Sisestage pangakonto number

  Kohustuslik väli

  Kohustuslik väli

  Kohustuslik väli