Avaleht  »  Eesti Energiast »  Organisatsioon »  Kaevandused » 

Kaevandused

Eesti Energia tegeleb põlevkivi kaevandamisega, et varustada elektri- ja õlitootjaid kütuse ja toorainega. Selleks, et kaevandada võimalikult säästvalt ja jätkusuutlikult, kasutame ära ka põlevkivi rikastamisjääke, suunates need ehitusmaterjalide tootmisse ja killustikuna teedeehitusse.

Ettevõttel on kaks kaevandust (Estonia kaevandus ja Narva karjäär) ning raudteeveoga tegelev üksus.

Ettevõtte tootis 2013. aastal üle 17 miljoni tonni kaubapõlevkivi. Suurem osa ettevõtte toodangust müüakse kontsernisiseselt Eesti Energia elektrijaamadele ja õlitööstusele.

2016. aastal möödub 100 aastat põlevkivi tööstusliku kaevandamise algusest Eestis. Energiatootmise tooraine tagamiseks tulevikus oleme alustanud ettevalmistusi uue kaevanduse, nn Uus-Kiviõli kaevanduse rajamiseks.

Eesti põlevkivivarud kuuluvad riigile ja asuvad üleriigilise tähtsusega maardlas. Riik on põlevkivi kaevandamiseks karjäärile või kaevandusele andnud kaevandamisloa ja määranud vastava maapõue osa ehk mäeeraldise. Kaevevälja suurus võib olla sadakond ruutkilomeetrit ja mäeeraldis sisaldada mitusada miljonit tonni põlevkivi. Karjääril on kaevandamiseks vajalik ka täielik maaeraldus, allmaakaevandamisel on maaeraldusi vaja ainult kaevandamisega seotud infrastruktuuriobjektide paigutamiseks. Kaevandamise kord ja tingimused on kindlaks määratud kaevandamisloas ning mitmetes keskkonnakaitset, tööohutust ja tervisekaitset käsitlevates õigusaktides.

Meie tegevused:
pealmaakaevandamine
allmaakaevandamine
põlevkivi transport
killustik

 

Killustiku müük »
Uus kaevandus »
Vanaküla karjääriväljade KMH aruanne »

Eesti Energia Kaevandused AS
41533 Jõhvi, Jaama tn 10
Juhatuse esimehe assistent: +372 336 4850
Sekretärid: +372 336 4801, +372 336 4802
Faks: +372 336 4803, +372 336 4804
E-post: kaevandused@energia.ee
Killustiku müük: tel +372 336 4825

Juhtkond:
Andres Vainola, juhatuse esimees
Veljo Aleksandrov, juhatuse liige
Erik Väli, juhatuse liige, Estonia Kaevanduse juht
Valeri Abramov, Narva karjääri juht
Rein Kaarlõp, Logistikaettevõtte juht

Üksuste asukohad ja kontaktandmed:

Estonia kaevandus

Narva karjäär

Eesti Energia Kaevandused ASi Logistikaettevõte


Keskkonnainfo »