Kaitse oma kõige kallimat vara - kodu ja peret!

Soovime pakkuda oma klientidele kasulikke ja mugavaid lahendusi. Selleks, et need saaksid just sellised nagu Sina vajad ja ootad, palume Sinu tagasisidet.

Elus võib tihti ette tulla mitmeid ootamatusi. Kindlasti oled mõelnud, et võiksid end õnnetuste vastu kindlustada. Oleme oma klientidele välja töötamas mugavaid kindlustuslahendusi, ning vajame Sinu nõu, et luua kõige paremat teenust.

Palun märgi, milliste ohtude vastu soovid end kindlustada.

Elektririke

Kindlustad oma vara äikese, elektririkke, ülekoormuse ja sellest põhjustatud kahjude vastu

1,99 € / kuus
  • Kindlustuskaitse kogusummas 1 500 EUR
  • Tehniku töö on kindlustatud summas 100 EUR


Omavastutus 0€

Tulekahju

Kindlustad oma vara tulekahjust tekitatud kahjude vastu

2,99 € / kuus
  • Kindlustuskaitse hõlmab kahju taastamisväärtuses kuni 15 000 EUR-i
  • Tagame kiire väljamakse esmaste kulude ja ajutise elamise üürikulude katmiseks


Omavastutus 0€

Elektririke ja tulekahju

Kindlustad oma vara äikese, elektririkke, ülekoormuse ning tulekahju ja sellest põhjustatud kahjude vastu

3,99 € / kuus
  • Elektririkke kindlustuskaitse kogusummas 1 500 EUR
  • Tehniku töö on kindlustatud summas 100 EUR
  • Tulekahju puhul hõlmab kindlustus kahju taastamisväärtuses kuni 15 000 EUR-i
  • Tagame kiire väljamakse esmaste kulude katmiseks


Omavastutus 0€