Tule anna oma panus rahvusvahelise energiaettevõtte arengusse!
RISKIHALDUR

Minu nimi on Tõnis Sepp ning juhin Eesti Energia riskijuhtimise ja siseauditi teenistuses pettuseriski juhtimise osakonda. Meie osakonna ülesanne on pakkuda sõltumatut ja kvaliteetset pettuseriski juhtimise teenust, aitamaks juhtidel kõigis meie koduriikides ennetada, avastada ja adekvaatselt reageerida pettustele või muudele sisemistele mittevastavustele. Pettuseriski juhtimisega peab ja tasub tegeleda – selle tõhususest sõltuvad kontserni maine ning strateegiliste eesmärkide täitmine.

Sinu peamisteks tööülesandeks on:

 • kontserni üksuste igakülgne nõustamine pettuseriski juhtimise valdkonnas (ennetamine, avastamine ja reageerimine), näiteks pettuseriski hindamisel ning sobivate riskimaandamismeetmete valikul ja rakendamisel
 • kontserni töötajate teadlikkuse tõstmine pettuseriskist ning selle juhtimise võimalustest, näiteks viies läbi koolitusi ning avaldades infoartikleid
 • plaaniliste ning erakorraliste kontrolltegevuste läbiviimine riskijuhtimise meetmete rakendumise ja efektiivsuse väljaselgitamiseks, tehes seejuures tihedat koostööd riskijuhtimise ja siseauditi osakondadega
 • pettusekahtluste korral sisejuurdluste läbiviimine
 • taustakontrollide teostamine nii kontserni uutele töötajatele kui võimalikele koostööpartneritele
 • vihjeliini toimimise tagamine, sealhulgas selle järjepidev arendamine

Meie juures on Sul võimalus:

 • töötada koos oma ala professionaalidega – Sinu koostööpartneriteks on kontserni ettevõtete ja osakondade juhid ning tippspetsialistid
 • töötada ettevõttes, kus toetatakse töötajate arengut nii valdkonnasiseselt (nt erialaste sertifikaatide omandamine) kui -üleselt ning väärtustatakse tulemuslikku tööd
 • anda isiklik panus Eesti Energia strateegiliste eesmärkide saavutamisele ning osaleda huvitavates ja suure mõjuga projektides

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus, eelistatult majanduse või õiguse valdkonnas
 • Sul on vähemalt 1-aastane töökogemus finants-, õigus- ja/või riskijuhtimise valdkonnas
 • Sa oled aus, iseseisev, süstemaatiline, hea analüüsioskusega ning Sul on laitmatu reputatsioon
 • Sul on väga hea eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus keeruliste suhtlussituatsioonide lahendamiseks
 • Sa oled hea stressitaluvusega ning suudad lahti mõtestada keerukaid protsesse ning orienteeruda suures infovoos
 • Sul on väga hea eesti ja inglise keele oskus ning kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasemel

Eesti Energias Sinust sõltub!

Töökoht asub Tallinnas.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab värbamise ja järelkasvuspetsialist Karin Luukas aadressil karin.luukas@energia.ee.

Ootame Sinu CV-d meie kodulehe, CV Keskuse või CV-Online’i kaudu hiljemalt 31.01.2020.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiafirma ning Eesti suurim ja hinnatuim tööandja. Meil leiavad rakendust valdkonna tipptegijad. Ootame oma meeskonda juhte ja spetsialiste, kelle soov on panustada oma energiat ühiste eesmärkide saavutamisesse, tuues kasu nii ettevõttele, kliendile kui ka koostööpartneritele.