Tule arendama uusi innovaatilisi ärivõimalusi!
ÄRIVÕIMALUSTE SPETSIALIST

Sinu töölaual on:

 • Äriideede analüüside läbiviimine
 • Tehnoloogia ja turgude arengute kaardistamine, taustainfo kogumine, prognooside tegemine ning äriliste järelduste ja ettepanekute formuleerimine
 • Koostöö ülikoolidega ja partneritega, st lähteülesannete koostamine, uuringute tellimine ning tehniliseks kontaktiks olemine
 • Strateegiliste ning eelarveliste otsuste ja kommunikatsiooni ettevalmistamiseks materjali, sh alusandmete ja esitluste koostamine ja kaitsmine
 • Eesti Energia teistes strateegilise tähtsusega arendusprojektides kaasa löömine

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • Sul on omandatud tehniline või loodusteaduste alane kõrgharidus
 • Tunned huvi energeetika ja laiemalt tehnoloogia vastu
 • Oled oma töös täpne ja süsteemne ning suudad näha tervikpilti
 • Sa suudad oma mõtteid teistele maha müüa
 • Oled positiivselt laetud, iseseisev ning pealehakkaja mõttemalliga
 • Sul on selge eneseväljendus nii kirjalikult kui suuliselt
 • Valdad väga heal tasemel eesti keelt ning suhtlustasemel inglise keelt

Meie juures on Sul võimalus anda oma panus energeetika tuleviku kujundamisse ja arendada tuleviku teenuseid, mis meie klientide elu paremaks muudavad. Sinuga koos töötab professionaalne meeskond, kes seda kõike ellu viib.

Eesti Energias Sinust sõltub!

Töökoht asub Tallinnas.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab mart.tasa@energia.ee. Värbamisprotsessi kohta jagab infot värbamise ja järelkasvu spetsialist Natalja Prümmel, natalja.prummel@energia.ee.

Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja CV-Online’i, CV Keskuse või meie kodulehe kaudu hiljemalt 17.11.2019.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiafirma ning Eesti suurim ja hinnatuim tööandja. Meil leiavad rakendust valdkonna tipptegijad. Ootame oma meeskonda juhte ja spetsialiste, kelle soov on panustada oma energiat ühiste eesmärkide saavutamisesse, tuues kasu nii ettevõttele, kliendile kui ka koostööpartneritele.