Tule anna oma panus rahvusvahelise energiaettevõtte arengusse!
TEENUSLEPINGUTE HALDUR

Mina olen Reigo Kebja, Enefit Greeni päikeseenergia ja kliendilahenduste valdkonnajuht. Meie osakonna eesmärk on päikeseelektrijaamade ja kliendiga koostöös valminud tootmis- ja tarbimislahenduste efektiivse opereerimise tagamine Eestist Poolani.

Ootan oma meeskonda initsiatiivikat teenuslepingute haldurit, kelle peamine ülesanne on tagada päikeseelektrijaamade- ning klientidega koostöös valminud tootmis- ja tarbimislahenduste teenuslepingute (sh maakasutuslepingute) igakülgne haldus.

Sinu peamised tööülesanded on:

 • leida lahendused teenuslepingutega kaasnevatele pöördumistele ja tagada lepingute täitmine koostöös kontsernisiseste – ja väliste partneritega
 • teenuslepingute ajakohase täitmise, muudatuste ja uuendamiste meeldetuletussüsteemi loomine
 • kliendirahulolu uuringu korraldamine
 • vajaduspõhiselt objektide ülevaatus ja lihtsamate tööde tellimine kliendirahulolu ja tootmisüksuste efektiivsuse tagamiseks
 • regulaarsete ülevaadete tegemine ja nende presenteerimine

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on varasem töökogemus kliendihaldurina ja/või kliendisuhtluse valdkonnas. Kasuks tuleb varasem kokkupuude energeetika sektoriga
 • Sul on omandatud kõrg- või keskeriharidus
 • oskad aru saada kliendi vajadustest ning hoida kvaliteetset kliendisuhet
 • valdad PowerPointi ja Excelit kesktasemel
 • oled oma töös iseseisev, täpne ja kliendile orienteeritud
 • valdan väga heal tasemel eesti keelt ja suhtlustasemel inglise keelt; kasuks tuleb vene keele oskus
 • Sul on B-kategooria juhiload

Miks tulla meile tööle?

 • Meiega koos saad areneda professionaalina, Sinu arengut toetatakse ning Sinu tööd väärtustatakse.
 • Sa töötad Eesti suurimas taastuvenergia ettevõttes ja kuulud professionaalsesse meeskonda koos valdkonna parimate tipptegijatega.
 • Hoolime sinu tervisest! Eesti Energia spordiklubiga liitudes võimalus sportida soodsatel tingimustel.

Antud ametikohal peab olema valmis välislähetusteks.

Töökoht asub Tallinnas.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab e-maili teel reigo.kebja@enefitgreen.ee, tel 58 843 834. Värbamisprotsessi kohta jagab infot värbamise- ja järelkasvuspetsialist Karin Luukas, e-mail karin.luukas@energia.ee.

Ootame Sinu CV-d CV Online, CV Keskuse või meie kodulehe kaudu hiljemalt 20.08.2019.

Enefit Green AS on Eesti Energia tütarettevõte, mille ülesandeks on taastuvenergia tootmine Eestist Poolani. Tuulest, päikesest, biomassist ja veest ning olmejäätmetest energia tootmise toel on Enefit Greenist saanud üks Baltikumi suuremaid taastuvenergia tootjaid. Lisaks Eestile toodame elektri- ning soojusenergiat Lätis, Leedus ja Poolas. Ootame oma meeskonda juhte ja spetsialiste, kelle soov on panustada oma energiat ühiste eesmärkide saavutamisesse, tuues kasu nii ettevõttele, kliendile kui ka koostööpartnerile.