Tule ja toeta meid finantsriskide kontrollimisel!
KREDIIDIANALÜÜTIK

Minu nimi on Pille Vaheoja. Juhin Eesti Energias finantsriskijuhtimise osakonda. Oleme loonud finantsriskijuhtimise osakonna, et meie tootmisvarade ja kliendimüügi tulud oleksid garanteeritud ja kontrolli all ning finantsriskid oleksid maandatud. Me oleme partneriks Energiakaubanduse ja Klienditeenuste üksusele kõikides Eesti Energia koduriikides, et jälgida finantsriskide maandamist ning analüüsida ja mõõta riskijuhtimise strateegiate efektiivsust.

Ootan oma tiimiga liituma krediidianalüütikut, kelle peamisteks tööülesanneteks on:

 • analüüsida meie energiakaubanduse ja energiamüügi olemasolevate ja uute suurklientide finantsandmeid- ja vajadusi ning sellele tuginedes prognoosida ettevõtte edukust
 • pakkuda välja krediidilimiite igale uuele kliendile ning vastutada limiitide kinnitamisprotsessi edukuse eest
 • monitoorida jooksvalt klientide tegevust ja reitingute muutust ning vajadusel pakkuda välja muudatusi kehtestatud limiitides
 • tagada, et kõik kehtestatud sisemised korrad ja reeglid on kooskõlas meie tänaste protsessidega ja vajadusel teha muudatusettepanekuid
 • abistada finantskontrollereid krediidilimiitide igapäevases kontrollis

Meie juures on Sul võimalus:

 • anda isiklik panus Eesti Energia strateegiliste eesmärkide saavutamisele ning luua väärtust, mis mõjutab iga Eesti elanikku
 • olla väikese, ent kasvava ja professionaalse meeskonna liige, kus Sinu teotahtest ja võimekusest sõltub kogu meeskonna eesmärkide saavutamine
 • tegutseda valdkonnas, mis areneb kiiresti ja pakub mitmeid eneseteostuse võimalusi ka Sulle

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • Sind huvitab kauplemine ja finantsriskihaldus
 • Sul on vähemalt 1-aastane töökogemus finantsanalüütikuna
 • Sul on majandusalane kõrgharidus (põhjalikud finantsjuhtimise alased teadmised ning pangandusäri põhimõtete tundmine tuleb kasuks)
 • Sind iseloomustab suutlikkus tajuda numbrilise info laiemat tähendust, oskus arvandmeid analüüsida ning saadud info põhjal leida seoseid ja teha loogilisi järeldusi
 • sead endale kõrged kvaliteedistandardid ja oled orienteeritud tulemuste saavutamisele
 • hindad koostööd ja oled hea suhtleja
 • Sul on head arvutioskused (tabelarvutuse, tekstitöötluse ja presentatsioonide ettevalmistamise programmid)
 • valdad heal tasemel eesti ja inglise keeltEesti Energias Sinust sõltub!

Töökoht asub Tallinnas.

Tahad teada rohkem?

Sinu küsimustele vastab e-mailil pille.vaheoja@energia.ee. Värbamisprotsessi kohta jagab infot värbamise ja järelkasvu spetsialist Natalja Tšerepanova e-mailil natalja.tserepanova@energia.ee.

Ootame Sinu CV-d ja kaaskirja CV-Online’i, CV Keskuse või meie kodulehe kaudu hiljemalt 26.08.2019.

Eesti Energia on rahvusvaheline energiafirma ning Eesti suurim ja hinnatuim tööandja. Meil leiavad rakendust valdkonna tipptegijad. Ootame oma meeskonda juhte ja spetsialiste, kelle soov on panustada oma energiat ühiste eesmärkide saavutamisesse, tuues kasu nii ettevõttele, kliendile kui ka koostööpartneritele.