Eesti Energia on kiiresti arenev energiaettevõte, kus arendatakse nii põlevkivi- kui ka taastuvenergia tootmist ja nutikaid teenuseid kogu Läänemere piirkonna jaeturgudel. Otsime koostööpartnereid, kelle oskused ja teadmised täiendavad meie kompetentse, et leida ja teostada äriliselt rakendatavaid ja väärtust loovaid ideid. Loome vastastikku kasu loovaid, usalduslikke ja pikaajalisi koostöösuhteid.

TEADLIK VALIK

Valime võtmepartnereid teadlikult nende oskuste ja teadmiste põhjal, mis aitavad ühiselt luua maksimaalse väärtuse Eesti Energia jaoks ja on abiks eesmärkide saavutamisel.

EESMÄRGISTATUS

Tagame, et Eesti Energia partnersuhetel on selged eesmärgid. Sõnastame eesmärgid ja tegevused, mida koostöös iga partneriga plaanime ära teha. Eesmärkide seadmisel lähtume Eesti Energia omaniku ootustest ja strateegiast.

PROFESSIONAALSUS

Määrame igale partnerorganisatsioonile ühe kontaktisiku, kellel on koondpilt ja ülevaade koostöö ajaloost. Aitame partneril leida tee õigete inimeste juurde Eesti Energias.

Sul on idee, kuidas muuta energiatööstuse tulevikku?

Otsime nutikaid ideid, mida koostöös ellu viia. Saada meil aadressile ideed@energia.ee ja kujundame ühiselt Eesti energeetika tulevikku!