Eesti Energia kinnistute pakkumised

Kasuta suurepärast võimalust oma äri laiendada!

Panime avalikule enampakkumisele hea asukohaga kinnistud Mustamäe linnaosas, Tuuliku teel ja Kadaka tee vahelises kvartalis.

Enampakkumisel on kokku 9 kinnistut, mida on võimalik osta kas tervikvarana või eraldi kinnistutena. Pakkumisel on nii ärimaad, tootmismaad kui ka transpordimaad.

Alale on hea juurdepääsetavus ning ümbruses asuvad valdavalt äri- ja kaubanduspinnad. Krundid on osalise kõrghaljastusega.

Enampakkumise kirjeldus

Eesti Energia AS võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise teel Tallinnas Mustamäe linnaosas Kadaka tee 42e ning Kadaka tee 42m detailplaneeringu alusel moodustatavad kinnistud aadressidega Joostimäe tn 3, Joostimäe tänav T1, Kadaka tee 42b, Kadaka tee 42c, Joostimäe tn 5, Joostimäe tn 8, Kivikülvi tn 1, Kivikülvi tn 9, Joostimäe tn 10 ja Joostimäe tn 2.

Alale on hea juurdepääsetavus ning ümbruses asuvad valdavalt äri- ja kaubanduspinnad. Krundid on osalise kõrghaljastusega. Kadaka teed mööda liiguvad autobussiliinid nr 9, 16, 26, 26A ja 33 (peatus ca 200 m kaugusel).

Kinnistutele on kehtestatud detailplaneering nr. DP 039440 Tallinna Linnavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 49. Vaatan detailplaneeringut »

Kinnistud jäävad kaugkütte piirkonda, kus soojavarustuse projekteerimiseks on vajalik tehnilised tingimused taotleda AS-lt Utilitas Tallinn. Alternatiivina on võimalik kaaluda soojavarustuslahendusena gaasi. Tulenevalt Tallinna Vesi AS-i poolt välja antud tehnilistest tingimustest on kohustus välja ehitada Tuuliku tee ja Kadaka tee veetorustik kuni tuuliku teeni.

Enampakkumiste alghinnad ja tagatisraha

Tervikvara

(positsioonid 1 ja 9, 2, 3, 4, 5)

Alghind

2 012 400

eurot

Tagatisraha

102 000

eurot

Joostimäe tn 3 (pos. 1) ja Joostimäe tänav T1 (pos. 9)

(pos. 1 ja pos. 9)

Alghind

356 400

eurot

Tagatisraha

18 000

eurot

Kadaka tee 42b

(pos. 2)

Alghind

442 000

eurot

Tagatisraha

22 000

eurot

Kadaka tee 42c

(pos. 3)

Alghind

474 000

eurot

Tagatisraha

24 000

eurot

Joostimäe tn 5

(pos. 4)

Alghind

345 000

eurot

Tagatisraha

18 000

eurot

Joostimäe tn 8

(pos. 5)

Alghind

395 000

eurot

Tagatisraha

20 000

eurot

Kivikülvi tn 1

(pos. 6)

Alghind

94 000

eurot

Tagatisraha

9 400

eurot

Kivikülvi tn 9

(pos. 7)

Alghind

598 000

eurot

Tagatisraha

30 000

eurot

Joostimäe tn 10

(pos. 10)

Alghind

60 000

eurot

Tagatisraha

6 000

eurot

Joostimäe tn 2

(pos. 11)

Alghind

86 000

eurot

Tagatisraha

8 600

eurotNB! Hindadele lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusele.

Sulgudes märgitud positsioonide numbrid tähistavad Kadaka tee 42e ja Kadaka tee 42m kinnistute detailplaneeringus moodustatud kinnistute kohta käivaid positsioonide numbreid

Kinnistutega tutvumine ja lisainfo

  • Kinnistutega on võimalik tutvuda kuni pakkumuste esitamise tähtajani eelkokkuleppe alusel.
  • Lisainfo saamiseks palume küsimused saata läbi Riigihangete registri.

Pakkumuse esitamise tingimused

Enampakkumiste esitamine toimub läbi Riigihangete registri.

Enampakkumise esitamise, üldtingimuste ning pakkumiste hindamise kohta saab infot Riigihangete registrist.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. august 2019 kell 13.00.