Iseteenindus

Investorile

Kõik vajalik info investorile

Finantsaruanded ja majandustulemused

 • Eesti Energia 2023. aasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 1905,5 mln eurot
  -14,1% võrreldes 2022. aastaga
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 436,7 mln eurot
  +3,9 % võrreldes 2022. aastaga
 • Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum (adjusted EBITDA) oli 483,1 mln eurot
  +45,1% võrreldes 2022. aastaga
 • Kontserni puhaskahjum oli 422,1 mln eurot
  -295,7% võrreldes 2022. aastaga
 • Kontserni normaliseeritud puhaskahjum oli 375,7 mln eurot
  -392,8% võrreldes 2022. aastaga
 • Järgmised olulised kuupäevad

  2. mai 2024

 • 2024. aasta I kvartali vahearuanne
 • 1. august 2024

 • 2024. aasta II kvartali vahearuanne
 • 3. oktoober 2024

 • 2024. aasta III kvartali vahearuanne
 • Krediidireitingud ja -analüüsid

  Moody's
  24.05.2023

  Baa3

  Väljavaade stabiilne
  Lisainfo (pdf) »

  S&P
  18.01.2024

  BBB-

  Väljavaade negatiivne
  Lisainfo (pdf) »

  Kõik investori uudised

  Finantseerimine

  31. detsembri 2022 seisuga olid Eesti Energia võlakohustused nominaalväärtuses 1050 mln eurot ning võlakoormuse suhtarv netovõlg-EBITDA 1,8x (normaliseeritud EBITDA-ga 2.3x). Eesti Energia võlakohustused koosnevad 500 mln euro mahus eurovõlakirjadest tähtajaga september 2023, Euroopa Investeerimispangalt saadud laenudest nominaalväärtuses 55 mln eurot, NIB-lt nominaalväärtuses 80 mln eurot, EBRD-lt saadud laenust nominaalväärtuses 7 mln eurot ning kommertspankade laenudest nominaalväärtuses 408 mln eurot. Kontserni laenudest moodustasid 2022. aasta lõpu seisuga tütarettevõtja Enefit Greeni pangalaenud 275 mln eurot.

  Loen lähemalt

  Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laenusid. Kasutusse võtmata laenusid oli 2022. aasta 31. detsembri seisuga summas 495 mln eurot. Sellest summast kuuluvad Eesti Energia emaettevõtjale 445 mln eurot, mis koosneb Euroopa Investeerimispangaga sõlmitud kahest pikaajalisest laenulepingut kogumahus 245 mln eurot ja korduvkasutatavatest likviidsuslaenuliinidest summas 200 mln eurot (tähtajad vahemikus september 2023 kuni september 2025). Tütarettevõtja Enefit Greeni kasutusse võtmata laenud olid 2022. aasta 31. detsembri seisuga summas 50 mln eurot. Rohkem infot leiab Eesti Energia AS aastaaruandest. Eesti Energia emaettevõte sõlmis 2023. aasta veebruaris jätkusuutliku sündikaatlaenu lepingu (Sustainability Linked Loan) mahus 600 mln eurot, 5 aastase tähtaja ja ujuva intressimääraga finantseerimaks 2023. aasta septembris aeguvate võlakirjade tagasiostu ja grupi süsinikuneutraalsuse strateegia investeeringuid.

  2021. aasta 21. oktoobrist on Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtja Enefit Green AS noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Rohkem infot Enefit Greeni investorite kodulehel.

  Võõrkapitali jaotus

  Võlakohustuste tagasimaksete graafik, mln EUR

  * Andmed seisuga 31.12.2022

  Finantsaruanded

  III kvartal

 • Eesti Energia 2023. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 408,7 mln eurot (-37,8% võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartaliga)
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 92,1 mln eurot (-52,7% võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartaliga)
 • Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum (adjusted EBITDA) oli 103,6 mln eurot (+13,2% võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartaliga)
 • Kontserni puhaskasum oli 27,4 mln eurot (-79% võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartaliga)
 • Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli 38,9 mln eurot (+55% võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartaliga)
 • Vahearuanne (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 2218,2 mln eurot (+69,0% võrreldes 2021. aastaga)
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 420,4 mln eurot (+32,4% võrreldes 2021. aastaga)
 • Kontserni normaliseeritud kulumieelne ärikasum (adjusted EBITDA) oli 333,3 mln eurot (+37,0% võrreldes 2021. aastaga)
 • Kontserni puhaskasum oli 215,7 mln eurot (+93,5% võrreldes 2021. aastaga)
 • Kontserni normaliseeritud puhaskasum oli 128 mln eurot (+247% võrreldes 2021. aastaga)
 • Aastaaruanne 2022 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 1 313,0 mln eurot (+57,5% võrreldes 2020. aastaga).
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 317,6 mln eurot (+48,7% võrreldes 2020. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum oli 111,5 mln eurot (+478% võrreldes 2020. aastaga).
 • Auditeeritud aastaaruanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (m4a) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 833,7 mln eurot (-10.0% võrreldes 2019. aastaga)
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 213,6 mln eurot (-17,8% võrreldes 2019. aastaga)
 • Kontserni puhaskasum oli 19,3 mln eurot (-45,5% võrreldes 2019. aastaga)
 • Aastaaruanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia konsolideeritud müügitulu 2019. aastal 956,4 miljonit eurot (+9,3% võrreldes 2018. aastaga). Kogutulud kasvasid 1 018,5 miljoni euroni (+13,5% võrreldes 2018. aastaga)
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 259,8 miljonit eurot (-8,2% võrreldes 2018. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum oli 2019. aastal 23,2 miljonit eurot (-78,2% võrreldes 2018. aastaga).
 • Aastaaruanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Vanemad aruanded leiad aruannete arhiivist »

  Kontaktid

  Danel Freiberg

  Investorsuhete ja treasury juht

  Tel: +372 465 2887
  [email protected]

  Tellige börsiuudised e-mailile

  Nimi on kohustuslik
  E-posti aadress on kohustuslik
  Organisatsioon on kohustuslik
  Tellin börsiuudised

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

  Vaatan lähemalt

  Kontaktid

  Leiad meie kontaktid siit lehelt:

  Võtan ühendust

  Aastaaruanne

  Kuidas meil möödunud aastal ambitsiooni poole pürgimisel läks?

  Vaatan lähemalt