Kontaktisikud

Eesti Energia AS

Maarja-Viorika Paavel
Hangete grupi juht
maarja-viorika.paavel@energia.ee
+372 511 7927

Enefit Kaevandused AS

Urmas Janno
Hanketeenistuse osakonnajuhataja
urmas.janno@energia.ee
+372 515 4448

Elektrilevi OÜ

Ken-Voldemar Lehtpuu
Hangete osakonna juhataja
ken.lehtpuu@elektrilevi.ee
+372 518 6647

Enefit Energiatootmine AS,
Narva Soojusvõrk AS

Roland Truus
Hangete grupi juht
roland.truus@energia.ee
+372 513 9297

Kinnisvara

Eesti Energia ostab oma põhitegevuse toetamiseks kinnisvara. Kinnistud või hooned, mida põhitegevuseks enam vaja ei ole, müüme enampakkumisel või rendime välja. Siin leheküljel kuvatakse käimasolevad kinnistute enampakkumised ning vabade pindade üürikuulutused.