Iseteenindus

Hanked

Lähtume hangete läbiviimisel riigihangete seadusest ja meie ettevõtte hankekorrast

Eesti Energia kontserni ettevõtete hanked ja hankeplaanid

Suuremad hanked avalikustatakse kontserni ettevõtjate hankeplaanides.
Hanketeated avaldatakse riigihangete registris.

Tutvun kordade ja juhistega

Eesti Energia on vabatahtlik keskne hankija

Eesti Energia on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud vabatahtlik keskne hankija.

Keskne hankimine on võimalus, kus keskne hankija viib läbi suuremahulise keskse riigihanke. Selle tulemusena sõlmitava raamlepingu või hankesüsteemi alusel saavad asju ja teenuseid osta ise selleks hanget korraldamata ka kõik teised riigihangete kohuslased.

Tänu suurtele mahtudele on keskselt ja ühiselt hankides võimalik saada hinnasoodustusi, mida väikeste koguste juures ei pakuta.

Võtan ühendust

Eesti Energia AS
Enefit Green AS

Henry Tiidu

Hangete grupi juht

henry.tiidu@energia.ee
+372 526 4637

Elektrilevi OÜ

Ken-Voldemar Lehtpuu

Hangete grupi juht

ken.lehtpuu@elektrilevi.ee
+372 5855 4079

Enefit Energiatootmine AS
Narva Soojusvõrk AS
Enefit Kaevandused AS
Enefit Solutions AS

Roland Truus

Hangete grupi juht

roland.truus@energia.ee
+372 513 9297

Seotud teemad

Ettevõttest

Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

Vaatan lähemalt

Juhtimine ja struktuur

Meil on ambitsioon on olla eeskujuks kõikidele teistele Eesti ettevõtetele

Vaatan lähemalt

Kontaktid

Leiad meie kontaktid siit lehelt:

Võtan ühendust