Videopöördumine

"Olen veendunud, et tuleviku energiafirma edu tagab tema võime ületada klientide ootusi ning käia ühte sammu muutuva keskkonnaga – toota energiat järjest puhtamalt."

Hando Sutter
Eesti Energia juhatuse esimees

Meie tegevusvaldkonnad

Oleme mitmekülgne ja laia tegevusvaldkonnaga energiaettevõte. Me toodame energiat põlevkivist, tuulest, päikesest, olmejäätmetest, vanarehvidest, puiduhakkest ja veest ning müüme energiat erinevates Läänemere riikides.

Klienditeenused

Klienditeenused

Meie eesmärk on olla oma klientidele energiapartner, kes loob kliendile väärtust, pakkudes neile nüüdisaegseid terviklahendusi kõigil turgudel, kus tegutseme.

2017. aastal:

 • kasvasime Baltikumi elektrimüüjast Läänemere piirkonna energiamüüjaks – müüme nüüdsest elektrit ja gaasi nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Poolas
 • asutasime energiamüügi ettevõtted ka Soomes ja Rootsis.

Suurenergeetika

Suurenergeetika

Suurenergeetika valdkonda kuuluvad meie juhitavad energiatootmisvarad, mis on seotud kaevandamise, elektri ja õli tootmisega ning nende äridega seotud varahaldusega.

2017. aastal:

 • käivitasime oma põlevkivibensiini kvaliteedi tõstmiseks bensiini puhastamise seadme
 • kaevandasime Estonia kaevanduses aastase tootmisrekordina 10 miljonit tonni põlevkivi.

Taastuvenergia

Taastuvenergia

Meie taastuvenergia ettevõte Enefit Green on Läänemere piirkonna kõige mitmekesisema portfelliga taastuvenergia tootja.

2017. aastal:

 • panime paika taastuvenergia tulevikustrateegia
 • rajasime Järvamaale oma esimese päikeseelektrijaama.

Võrguteenused

Võrguteenused

Peale elektri jaotusvõrgu teenuse suudab kontserni jaotusvõrgu ettevõte Elektrilevi konkurentsivõimeliselt pakkuda ka teisi teenuseid, mis vajavad sama taristut, nagu näiteks tänavavalgustus, sidevõrk või elektriautode teenindusvõrk.

2017. aastal:

 • klientide võrgutasu vähenes kokku 9% võrra
 • alustasime tänavalgustusteenuse pakkumist Tallinna kõrval ka Tartu linnale.

Arendused

Arendused

Arendusvaldkonnas arendame suurprojekte, millel on Eesti Energia grupi viie aasta tulemusele kõige olulisem mõju.

2017. aastal:

 • viisime lõpule 2,1 mld dollari suuruse Jordaania põlevkiviprojekti rahastamise
 • sõlmisime kontserni tehnoloogiaparkides esimesed elektrimüügilepingud energiamahukate ettevõtetega.

Tootmine

Oleme väga mitmekesiste tootmisallikatega energiaettevõte. Toodame energiat põlevkivist ja erinevatest taastuvatest allikatest: tuulest, veest, vanarehvidest, olmejäätmetest, puiduhakkest ja päikesest. Meie tootmisettevõtted asuvad valdavalt Eestis.

Eesti Energia tootmisüksused

Energiamüük

Alates 2017. aastast oleme elektri ja maagaasi jaemüüja neljas riigis: Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Eestis teenindame nii era- kui ka ärikliente, teistes riikides keskendume praegu äriklientidele. 2018. aasta esimeses pooles plaanime alustada elektri jaemüüki eraklientidele Soomes ja Rootsis. Rootsis hakkame teenuseid pakkuma ka äriklientidele.

Energimüük

Majandustulemused

Eesti Energia 2017. aasta müügitulud kasvasid võrreldes eelmise aastaga 2%, kuid EBITDA ja puhaskasum langesid. Kontserni 2017. aasta müügitulu ulatus 753,9 mln euroni. Kulumieelne ärikasum EBITDA kahanes 19,3% ja langes 264,2 mln euroni (-63,1 mln eurot).

Müügitulud

753,9

mln eurot

+11,8 mln eurot
+1,6%

Kulumieelne ärikasum (EBITDA)

264,2

mln eurot

-63,1 mln eurot
-19,3%

Puhaskasum

100,8

mln eurot

-70,2 mln eurot
-41,1%

Investeeringud

144,0

mln eurot

+3,3 mln eurot
+2,4%

Krediidireitingud

BBB

S&P

Baa3

Moody's

Võrguteenuste müügimaht

6,8

TWh

+0,1 TWh
+2,1%

Elektrienergia müügimaht

9,4

TWh

+0,4 TWh
+4,6%

Vedelkütuste müügimaht

370,2

tuhat t

+68,4 tuhat t
+22,6%

Hoolime oma klientidest

Igapäevane kokkupuude meie toodete ja teenuste lõpptarbijatega seab meie klienditeenindusele kõrged eesmärgid. Kliendid saavad meiega suhelda nii telefoni kui ka e-kirja teel. Eestis kasutusel oleva mugava, erinevates nutiseadmetes toimiva iseteeninduse plaanime võtta kasutusele ka meie teistel koduturgudel. Esimesena jõuavad tänapäevased e-teenused meie klientideni Soomes, Rootsis ja Lätis, seejärel Leedus ja Poolas.

Hoiame keskkonda

Energiatootjad pingutavad aina enam, et muuta oma tootmist keskkonnahoidlikumaks ning kasutada rohkem taastuvaid allikaid. Sama suunda järgib oma strateegilistes eesmärkides ka Eesti Energia. 2017. aasta Keskkonnateo konkursi raames nimetas Keskkonnaministeerium Eesti Energia tootmisprotsessid Eesti kõige keskkonnasõbralikumaks. Tunnustuse pälvisime Estonia kaevanduse maa-aluse settebasseini rajamise ning suurenergeetika tootmise kõrvalsaaduse – põlevkivituha – kasutusvõimaluste eest põllumajanduses ja tee-ehituses.

Hoiame keskkonda
Anname ühiskonnale tagasi

Anname ühiskonnale tagasi

Järgime oma igapäevatöös vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid. Panustame ühiskonda, jälgime, et meie tootmisprotsessid oleksid võimalikult keskkonnasäästlikud ning pühendume oma töötajate ja järelkasvu arendamisele. Usume, et parimad tulemused sünnivad koostöös, mistõttu suhtume hoolivalt oma töötajatesse, klientidesse, partneritesse ja teistesse ühiskonnagruppidesse. Keskendume energeetikavaldkonna haridusele ja innovatsioonile, et ka tulevikus jaguks motiveeritud tegijaid ja tublisid valdkonna edendajaid.

Meie inimesed

Eesti Energia on mitmekülgne organisatsioon – meie 5800 töötaja hulgas on nii eestlasi, venelasi, ukrainlasi, lätlasi, leedukaid, poolakaid, soomlasi, rootslasi ja ka teiste rahvuste esindajaid. Peame oluliseks, et meie inimestel oleks turvaline, erialaselt huvitav ja meeldiv Eesti Energia kontsernis töötada. Suurt tähelepanu pöörame oma juhtide arendamisele, kellega koostöös viime Eesti Energia ambitsioonikad strateegilised eesmärgid ellu.

Meie inimesed

Märkame ja tunnustame

Märkame ja tunnustame

Meie töötajaid ühendab soov ja võimalus teha oma tööd teadmisega, et nende töö aitab kaasa Eesti Energia edukusele. Majandusaasta lõpus tunnustame oma parimaid töötajaid, lähtudes tulemustest ja väärtustest, ning valime ühiselt aasta tegijad, aasta teo, aasta insenerlahenduse ja aasta digilahenduse.

 • 2017. AASTA TEOKS valisime Estonia kaevanduse efektiivse töökorralduse põlevkivi tarbimismahtude muutumise tingimustes
 • AASTA INSENERLAHENDUSENA pälvis tunnustuse põlevkivibensiini puhastamise komplekslahendus
 • AASTA DIGILAHENDUS oli 2017. aastal projekt "Balance & Efficiency", mille tulemusel parandasime elektrijaamade kasutegureid
 • ERIPREEMIA juhtide arendamistegevuste eest
Eesti Energia 3D