Iseteenindus

Aastaaruanne 2021

Üheskoos klientidega teekonnal nulli

Eesti Energia on uute, targemate ja puhtamate energialahenduste loomisel teenäitaja.

Kuidas meil on õnnestunud koos klientidega täita ambitsiooni maailma puhtamaks muutmisest, loe meie 2021. aasta majandusaasta aruandest.

Aastaaruanne (PDF)  

Hando Sutteri pöördumine

Piisav hulk klientidele pakutavat rohelist elektrit loob eelduse elektrifitseerimiseks ja süsinikuneutraalsuse saavutamiseks. Aitame klientidel rohepööret planeerida ja ellu viia.

Hando Sutter

Eesti Energia juhatuse esimees


Loen lähemalt (PDF)

KLIENTIDE OOTUS

Klient soovib kõigile oma energiavajadustele kompaktset ja lihtsat lahendust professionaalselt ja usaldusväärselt teenusepakkujalt. Klient ootab mugavaid ja tarku lahendusi, mis võimaldavad tal oma energiatarbimist kasu toovalt juhtida või ise energiat toota. Aina määravam on ootus vastutustundlikkusele – klient eelistab ettevõtteid, mis toodavad energiat taastuvatest allikatest, aitavad kliendil ise taastuvenergiat toota või keskkonnasõbralikumalt energiat tarbida.

OMANIKU OOTUS

Ainuomanik Eesti Vabariik ootab ettevõttelt kasumlikkust ja stabiilset dividenditulu. Seda tehes peab järk-järgult suurenema taastuvallikatest toodetud elektri osakaal ka juhitavas elektritootmises, mis aitab hoida varustuskindlust. Omanik eeldab põlevkivi edasist väärindamist kooskõlas kliimapoliitikaga ja Ida-Virumaa tööjõuressursi rakendamist. Jaotusvõrguteenuselt oodatakse võrgu töökindluse parandamist järk-järgult viisil, mis tarbija rahakotti liigselt ei koorma.

AMBITSIOON

Meie ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat aina keskkonnasäästlikumalt, andes nii oma panuse maailma puhtamaks muutmisesse.

Eesti Energia teekond 2021. aastal

 • Hoolitseme, et taastuvelektrit jaguks piisavalt
 • Aitame kliendil rohepööret planeerida ja ellu viia
 • Targem energiakasutus säästab raha ja keskkonda
 • Võrgulahendused aitavad energiapööret ellu viia
 • Loen lähemalt (PDF)

  Jätkusuutlikult ja vastutustundlikult homsesse

 • Taastuvenergia kasvuplaan vähendab CO2 -intensiivsust
 • Alternatiivkütuste roll juhitavates elektrijaamades kasvab
 • Valmistame ette üleminekut keemiatööstusele
 • Saavutame süsinikuneutraalsuse 2045. aastaks
 • Loen lähemalt (PDF)

  Strateegia

 • Piisavalt taskukohast ja väikese keskkonnajalajäljega toodetud elektrit
 • Klientide ootus ja omaniku ootus
 • Eesti Energia rohepöörde kolm sammast
 • Loen lähemalt (PDF)

  Tegevuskeskkond

 • Elektrihinnad Nord Pooli elektribörsil tõusid rekordkõrgele tasemele
 • Baltimaade elektrihinda mõjutas enim kordades kasvanud maagaasi ja CO2 hind
 • Naftatoodete maailmaturu hinnad on taastunud 2020. aasta kriisist
 • Loen lähemalt (PDF)

  Majandustulemused

  Teenisime 2021. aastal 1,3 miljardi euro suuruse müügitulu juures 318 miljonit eurot kulumieelset ärikasumit (EBITDA) ning 111 miljonit eurot puhaskasumit.

  MÜÜGITULUD

  1,31 mld €

  EBITDA

  317,6 mln €

  PUHASKASUM

  111,5 mln €


  INVESTEERINGUD

  251,6 mln €

  KREDIIDIREITINGUD

  BBB- S&P

  (väljavaade negatiivne)

  Baa3 Moody's

  (väljavaade stabiilne)


  VÕRGUTEENUSTE MÜÜGIMAHT

  7,2 TWh

  ELEKTRIENERGIA MÜÜGIMAHT

  9,4 TWh

  VEDELKÜTUSTE MÜÜGIMAHT

  420 tuhat t

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

  Vaatan lähemalt

  Kontaktid

  Leiad meie kontaktid siit lehelt:

  Võtan ühendust

  Juhtimine ja struktuur

  Meil on ambitsioon olla suunajuhiks

  Vaatan lähemalt