Iseteenindus

Aastaaruanne 2019

Kasulikud energialahendused ja aina keskkonnasäästlikum energia tootmine

Energiavaldkonna professionaalidena pakume kiiresti muutuvas maailmas uusimaid ja parimaid tehnoloogilisi lahendusi.

Kuidas meil on õnnestunud täita ambitsiooni maailma puhtamaks muutmisest, loe meie 2019. aasta majandusaasta aruandest.

Aastaaruanne (PDF)  

Tulemuste presentatsioon (PDF, ENG) »

Hando Sutter

Hando Sutteri pöördumine

Ligi kolm korda rohkem taastuvenergiat ja kaks korda väiksem süsinikujalajälg – just kiired ja pöördelised on muutused energiaturul. Meie soovime neist väljakutsetest võitjana väljuda.

Hando Sutter

Eesti Energia juhatuse esimees


Loen lähemalt (PDF)

Meie väärtused

Kliendile kasulik
Väärtust kasvatav
Muudame keerulise lihtsaks ja arusaadavaks
Ohutus eelkõige
Minust sõltub

Oma töös lähtume ambitsioonist, väärtustest ning klientide ja omaniku ootustest

AMBITSIOON

Meie ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat aina keskkonnasäästlikumalt, andes nii oma panuse maailma puhtamaks muutmisesse.

KLIENTIDE OOTUSED

 • Kvaliteetsed ja kasulikud teenused
 • Läbipaistev ja vastutustundlik käitumine
 • Puhas energiatootmine
 • Võimalus ise energiat toota
 • OMANIKU OOTUSED

 • Põlevkivi oskusteabe maksimaalne väärtustamine
 • Ettevõtte väärtuse kasvatamine ja stabiilse dividenditulu tagamine
 • Elektri varustuskindluse tagamine Eestis
 • Piirkondliku tööjõuressursi rakendamine
 • Negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine
 • Eesti Energia poolt ühiskonnale loodud väärtus ja selle jaotamine

  Eesti Energia teekond 2019. aastal

  Aasta oli meie jaoks pöördeline ja väljakutseid täis, kuid usume, et suudame oma klientidele pakkuda kiiresti muutuvas maailmas parimaid tehnoloogilisi lahendusi.

  Loen lähemalt (PDF)

  Tegevuskeskkond

  Meie tegevust mõjutavad nii globaalsed kui ka regionaalsed tegurid: nafta-, elektri- ja heitmekvootide hinnad, konkurents energia-ja klienditurgudel, energeetikasektori regulatsioonid ning ka taastuvenergia tehnoloogiate kasvav konkurentsivõime.

  Loen lähemalt (PDF)

  Meie pikk plaan

  Meie strateegia fookus on kliendil, kes saab meilt kasulikke, mugavaid ja uudseid energialahendusi ning mõistlikul hinnatasemel üha kvaliteetsemat võrguteenust.

  Loen lähemalt (PDF)

  Hoiame keskkonda

  Toodame energiat järjest puhtamalt ja keskkonnasõbralikumalt ning panustame Eesti ringmajanduse arengusse.

  Loen lähemalt (PDF)

  Meie inimesed ja panus ühiskonda

  Pöörame tähelepanu iga töötaja pühendumusele, sest väärt ja hoitud inimesed on edu valem kõikides meie ettevõtmistes. Oma tegevuses järgime vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, et toetada ühiskonna sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna arengut.

  Loen lähemalt (PDF)

  Teadus- ja arendustegevusega kindlustame tulevikku

  Strateegiliste eesmärkide elluviimiseks teeme koostööd ülikoolide, idufirmade ja teiste ettevõtetega. digitaalsete võrgu- ja kliendilahenduste valdkonnas hinnatud suunanäitaja.


  Loen lähemalt (PDF)
  Innovatsioon
  Kaart

  Majandustulemused

  Teenisime 2019. aastal 956 miljoni euro suuruse käibe juures ligi 260 miljonit eurot kulumieelset ärikasumit (EBITDA) ja ligi 23 miljonit eurot puhaskasumit.

  MÜÜGITULUD

  956

  mln €

  +81 mln €
  +9%

  KULUMIEELNE ÄRIKASUM (EBITDA)

  260

  mln €

  -23 mln €
  -8%

  PUHASKASUM

  23

  mln €

  -83 mln €
  -78%


  INVESTEERINGUD

  136

  mln €

  +58 mln €
  +30%

  KREDIIDIREITINGUD

  BBB-

  S&P

  Baa3

  Moody's

  VÕRGUTEENUSTE MÜÜGIMAHT

  6,9

  TWh

  -0,1 TWh
  -1%


  ELEKTRIENERGIA MÜÜGIMAHT

  8,6

  TWh

  -0,3 TWh
  -3%

  VEDELKÜTUSTE MÜÜGIMAHT

  436

  tuhat t

  +43 tuhat t
  +11%

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

  Vaatan lähemalt

  Kontaktid

  Leiad meie kontaktid siit lehelt:

  Võtan ühendust

  Juhtimine ja struktuur

  Meil on ambitsioon olla suunajuhiks

  Vaatan lähemalt