Iseteenindus

Tooda ise elektrit

Tooda ise elektrit ja vähenda kulusid!

Tarbi targalt, tooda targalt

Oma päikesepaneelide abil või muul moel ise toodetud energia läheb kasutusse sinu tarbimiskohas kohapeal. Kui omatoodangust ei piisa, siis ostad elektrit elektrivõrgust juurde.

Kui aga toodad tarbimiskohas elektrit rohkem, kui tarbid, saad üleliigse elektrienergia Eesti Energiale müüa.

Loen lähemalt
Tarbi targalt, tooda targalt

Väiketootjana vähendad oma kodu energiakulusid

Oled väiketootja, kui sinu tootmisseadmete netovõimsus on kuni 1000 kW.

Tavapäraselt jääb kodus või ettevõtluses kasutatavate tootmisseadmete võimsus alla 200 kW. Kui aga sinu tootmisseadme võimsus on suurem kui 200 kW, tuleb taotleda Konkurentsiametilt elektrienergia tootmiseks tegevusluba.

Soovin väiketootja lepingut

Väiketootjaks olemine

Kui müüd elektrienergiat väiketootja lepingu alusel Eesti Energiale, on ostuhinna aluseks Muutuv pakett, mis põhineb Nord Pool Spot elektribörsi hindadel, millest lahutame maha lepingus kokku lepitud marginaali. Väiketootjale soovitame ka tarbimislepingu paketiks valida Muutuva paketi, sest siis toimub nii tarbimine kui ka tootmine sarnastel tingimustel.

Lähemalt lepingust ja arveldamisest »

Soovin väiketootja lepingut

Leping ja arveldamine

Millega tuleb arvestada väiketootja lepingut sõlmides?

Tootmisest üle jäänud elektrienergia müümiseks on vajalik sõlmida väiketootja energialeping. Energialepingut saab sõlmida vaid sama energiamüüjaga, kelle käest enda tarbeks elektrit ostate. Kui annad elektrienergiat võrku ilma energialepinguta, võtab võrguettevõtja, kelle võrguga teie elektritootmisseade on ühendatud, selle vastu tasuta. Väiketootja energialeping kehtib koos tarbimislepinguga. Elektrienergia tarbimislepingu lõpetamisel energiamüüjaga lõpeb ka energialeping.

Kuna väiketootmise leping kehtib koos tarbimislepinguga, tasub silmas pidada, et seaduse järgi hakkab uus tarbimisleping kehtima alati kalendrikuu algusest. Näiteks kui lepingud on sõlmitud hiljemalt 7 päeva enne jooksva kuu lõppu, hakkavad lepingud kehtima uue kuu algusest. Kui uue lepingu sõlmimise ja kuu alguse vahele jääb vähem kui 7 päeva, tarbid elektrienergiat ühe kuu üldteenuse hinnaga ning võrku antud elektrienergia eest sel perioodil raha ei saa ning leping hakkab kehtima järgmisest kuust.

Kuidas toimub arveldamine?

Toodetud elektri võrku tagasi müümise ostuhinnad põhinevad Nord Pool Eesti piirkonna börsihindadel, millest lahutame maha lepingus kokku lepitud marginaali. Andmed toodetud ja võrku antud elektrikoguste kohta saame Eleringi andmelaost. Tarbitud elektrienergia eest esitame arve vastavalt lepingus kokku lepitud hinnapaketile.

Kodukliendile, kes ei ole käibemaksukohustuslane, ei muuda elektri tootmine arveldamist keerukamaks. Tasaarveldus võrku edastatud ja võrgust tarbitud elektrienergia kohta toimub automaatselt ja kajastub sinu igakuisel Eesti Energia arvel.

Füüsilisest isikust ettevõtjatel ja ettevõtetel, kes on käibemaksukohustuslased, on väiketootjana õigus lisada elektrienergiale käibemaks. Selleks tuleb iga kvartali lõpus esitada Eesti Energiale arve toodetud elektrienergia müügi kohta. Andmed võrgust tarbitud elektrienergia kohta esitab sulle eelnevalt Eesti Energia.

Kuidas koostada elektrimüügi arvet Eesti Energiale?

Vaata arve näidist »

Elektrimüügi arvel peavad olema sinu või sinu ettevõtte kontaktandmed, Eesti Energia kui arve saaja andmed, toote nimi, kogus ja hind. Oluline on arvel esitada ka müügi ajavahemik ja mõõtepunkti kood.

Näide: Võrku antud elektrienergia 01.–03.2019. Mõõtepunkti EIC-kood: 38ZEE-00744508-W.

Arve palume saata aadressile eesti.energia@e-arvetekeskus.eu

Kuidas väiketootjana elektrit toota ja võrku müüa?

Hangi tootmisseadmed

Tootmisseade võib olla nii päikesepaneel, tuulik kui generaator.

Võrguleping

Sõlmi võrguleping ja väiketootja liitumisleping.

Paigaldus

Eesti Energia paigaldab ja seadistab seadmed, et mõõta tarbitud ja võrku tagasi antud energiakoguseid.

Väiketootja energialeping

Kui soovid üleliigset elektrienergiat võrku tagasi müüa, sõlmime sinuga ka väiketootja energialepingu.

Hakka tootma

Energialepingut saab sõlmida vaid selle energiamüüjaga, kelle käest sa enda tarbeks elektrit ostad. Kui annad elektrienergia võrku ilma energialepinguta, võtab võrguettevõtja selle tasuta vastu. Elektrienergia tarbimislepingu lõpetamisel energiamüüjaga lõpeb ka energialeping.

Tooda ise ja too oma ettevõttele kasu

Oled suurtootja, kui toodad elektrit müügiks ja sinu tootmisseadmete võimsus on suurem kui 1000 kW. Elektrienergia müümiseks on vaja ühendada tootmisseade elektrivõrguga ning sõlmida võrguleping võrguettevõtjaga.

Alla 5 MW võimsusega tootmisseadme liitmiseks elektrivõrguga soovitame ühendust võtta oma piirkonna jaotusvõrguettevõtjaga. Üle 5 MW võimsusega tootmisseadme liitmiseks elektrivõrguga võtke ühendust põhivõrguettevõtjaga Elering.

Kui tootmisseadme võimsus on suurem kui 200 kW, tuleb Konkurentsiametilt taotleda elektrienergia tootmiseks tegevusluba.

Soovin suurtootja lepingut

Kuidas suurtootjana elektrit võrku müüa?

Kui soovid suurtootjana elektrienergiat Eesti Energiale müüa, tuleb esmalt sõlmida leping. Elektri ostuhinnad sõltuvad nii CO2 turuhinnast, ostetava elektrienergia mahust kui ka selle prognoosimise täpsusest.

Kui annad elektrienergiat võrku ilma müügilepinguta, võtab võrguettevõtja selle vastu tasuta. 

Soovin suurtootja lepingut

Seotud teemad

Päikesepaneelid

Tark investeering rohelisse tulevikku!

Päikesepaneelidest

Päikeseenergia müüdid ja tegelikkus

Lükkame ümber levinuimad eksiarvamused

Päikeseenergia müütidest

Energiasääst

Nutikad nõuanded energia kokkuhoiuks

Hakkan säästma

Soovin saada elektritootjaks

Elektritootja andmed

Oled meie klient? Login sisse

Palun vali vähemalt üks teenus
Nimi on kohustuslik
E-post on kohustuslik
Telefon on kohustuslik

Kohustuslik väli