Iseteenindus

Elektripaigaldise audit

Leia võimalikud ohud koduses elektrisüsteemis

Elektripaigaldise audit tagab kinnisvara ohutuse

Elektripaigaldise auditit vajad juhul, kui oled rajanud uue elektrisüsteemi – sel juhul tehakse audit enne selle kasutuselevõtmist. Teatud aja järel on aga vaja teha korraline audit kõikidele elektrisüsteemidele.

Audit annab südamerahu, et kodune elektrisüsteem toimib ohutult ning on kaitstud võimalike rikete eest.

Tellin elektripaigaldise auditi

Miks peab elektrisüsteeme teatud aja järel üle vaatama?

 • Elektrisüsteemi varitsevad mitmed ohud, näiteks niiskuskahjustused või silmale märkamatud rikked, mis võivad jääda ilma professionaalse kontrollita märkamata.
 • Ohtlike olukordade vältimiseks on soovitatav lasta elektrisüsteem spetsialistidel aeg-ajalt põhjalikumalt üle vaadata.
 • Eesti Energia on kiire ja mugav valik, kui soovid tellida elektripaigaldise auditit:

 • Oleme teostanud sadu usaldusväärseid elektriauditeid.
 • Meie spetsialistidel on vajalikud teadmised ning kõige põhjalikum ja pikaajalisem kogemus Eestis, et pakkuda sulle kvaliteetset teenust.
 • Elektripaigaldise auditi neli sammu

  Võtame ühendust
  Vaatleme ja hindame
  Koostame auditi aruande
  Pakume lahendusi ja soovi korral teostame vajalikud elektritööd
  Soovin elektripaigaldise auditi pakkumist

  Järelmaks teeb suure töö eest tasumise jõukohasemaks

  Eesti Energia pakub võimalust kasutada elektritööde eest tasumiseks järelmaksu. Järelmaksuga saad tasuda elektritööde eest paindlikult ja osade kaupa. Järelmaksu on võimalik taotleda töödele maksumusega alates 300 €.

  Järelmaksu tingimused »

  Korduma kippuvad küsimused

  Kui oled koduomanik, nõuab seadus, et esmane audit tuleb teha enne elektrisüsteemi kasutuselevõttu. Korralist auditit tehakse iga 3–15 aasta järel ning see sõltub sellest, milline on hoone liik:

 • I liigi elektripaigaldises (plahvatusohu või suurõnnetusohuga hooned ja elutähtsad haiglaruumid) – iga 5 aasta järel;
 • II liigi elektripaigaldises (korteriühistud, bürood, tootmishooned, raviasutused jne, mille peakaitsme nimivool ületab 35 A) – iga 10 aasta järel;
 • III liigi elektripaigaldises (muud hooned, mille peakaitsme nimivool on alla 35 A) – iga 15 aasta järel.
 • Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümber ehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha järgmise sagedusega:

 • I liigi elektripaigaldises iga 3 aasta järel;
 • II liigi elektripaigaldises iga 5 aasta järel;
 • III liigi elektripaigaldises iga 10 aasta järel.
 • Auditi käigus teevad meie spetsialistid järgmisi töid:

 • Elektrisüsteemi visuaalne ülevaatamine, mille käigus hinnatakse, kas elektripaigaldis on ehitatud projekti järgi ning kas see on kooskõlas normdokumentide ning elektriseadme tootja määratud paigaldus- või kasutusjuhenditega. Samuti veenduvad meie tehnikud, kas elektrisüsteem on kasutamiseks ohutu.
 • Dokumentide ülevaatamine, mille käigus hinnatakse pisteliselt, kas kõik vastab nõuetele. Elektrisüsteemi auditi tegija võib teatud juhtudel hinnata dokumentatsiooni üksikasjalikumalt ja paluda sinult lisainfot.
 • Kontrollarvutuste tegemine ning mõõte- ja katsetulemuste hindamine. Kõik mõõtmised ja katsetused tehakse akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt pädevaks hinnatud laboris.
 • Seotud teemad

  Elektritööd

  Usalda elektriohutus ekspertidele

  Elektritöödest

  Päikesepaneelid

  Tooda ise taastuvenergiat!

  Päikesepaneelid

  Energiamärgis

  Veendu oma kodu energiatõhususes

  Tahan säästa

  Tellin elektripaigaldise auditi

  Oled meie klient? Login sisse

  Nimi on kohustuslik
  Isikukood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik


  Kohustuslik väli