Milleks valida päikeseelekter?

Vähendab energiakulusid

  • elektri tootmine toimub lokaalselt ning sellega ei kaasne võrgutasusid
  • on soodsam võrgust ostetavast elektrienergiast

Keskkonnasõbralik valik

  • päike on 100% taastuvenergia
  • vähendab ettevõtte ökoloogilist jalajälge
  • aitab parandada hoone energiamärgise klassi ning on samm lähemale 2021. aastast jõustuma hakkavate liginullenergiahoone nõuete vastavuse suunas

Vali endale sobivaim päikeseenergialahendus

Võta päikeseenergia kasutusele ilma omapoolse investeeringuta või hakka ise päikeseelektrit tootma.

Omafinantseeringuta päikeseenergia täisteenus
Eesti turul unikaalne päikeseenergia täisteenus võimaldab ettevõtjal muretult oma põhiärile keskenduda ning päikeseelektri tootmisega seonduv Eesti Energia hooleks jätta.

Eesti Energia paigaldab päikeseenergia lahenduse tasuta kliendi vabale pinnale ning hoolitseb ka päikeseelektri tootmise ja sellega seonduva eest. Kliendil puudub investeeringuvajadus ning tasuda tuleb jooksvalt vaid toodetava elektri eest kokkulepitud tariifi alusel.

Päikeseelekter Pluss lahendust saame pakkuda ainult nendele äriklientidele, kelle aastane elektritarbimine on rohkem kui 500 MWh.

Investeeri ise päikeseenergiasse
Päikeseelekter on kindel madala riskiga investeering, mis aitab saavutada märkimisväärse säästu oma senistelt elektrikuludelt. Eesti Energia on abiks ettevõtte vajadustele vastava lahenduse leidmisel.

Pakume päikeseelektri tootmiseks maailma juhtivate tootjate kõrge kvaliteediga seadmeid, mis on läbinud hoolika valikuprotsessi. Tagame sujuva protsessi projekteerimisest kuni lõpliku seadistamise ja tootmiseks üleandmiseni. Hoolitseme vajalike ehitus- ja tegevuslubade ning võrguliitumise dokumentatsiooni eest.

Lisateenustena pakume

  • võimalust jälgida toodangut reaalajas
  • igakuist lühiaruannet ja aastakokkuvõtet süsteemi toodangu ja tulususe kohta
  • pikaajalise töökindluse ja maksimaalse toodangu tagamiseks vajalikku korralist hooldust kord aastas

Tehtud Tööd

Paigaldame päikesepaneele nii eramutele, büroodele, kortermajadele kui ka tootmisettevõtetele. Meie tugevus on võimekus projekteerida ja teostada keerulisi terviklahendusi, mis loovad väärtust kliendile.

elektrijaam

Estonia piimafarmi päikeseelektrijaam

Paigaldasime Järvamaal asuva Estonia piimafarmi katusele 644 päikesepaneelist koosneva päikeseelektrijaama võimsusega 174 kW. Tegemist on Päikeseelekter Pluss lahendusega, mille puhul puudub kliendil investeerimisvajadus ning toodetud elekter saab kliendile olema võrgust ostetavast elektrist odavam. Samuti on päikeseelektri hind fikseeritud terveks lepinguperioodiks, seega mida rohkem tulevikus elektri hind tõuseb, seda suurem on kliendi sääst. Paigaldatud süsteem katab ca 15% kogu kliendi aastasest elektritarbimisest, sealjuures üle poole ettevõtte päevatarbimisest aprillist augustini.

kortermaja Tallinnas

Kortermaja Tallinnas

Tallinnas asuvasse kortermajja paigaldasime päiksepargi võimsusega 5,7 kW. Paneelid paigaldasime bituumenkattega lamekatusele. Tööd teostasime tellija projekti põhjal, mille osas tegime parema lõpptulemuse huvides muudatusi. Ehituse lõpptulemust ja toodangut mõjutab tõsiasi, et päiksepargi projekteerimisel ei olnud arvestatud majas planeeritud muude ehitustöödega ning hoone katusele paigaldatud ventilatsiooniseadmetega. Optimaalse ja algselt loodetud tootlikkuse saavutamiseks oleks tulnud teha olulises mahus täiendavaid kulutusi, mis poleks olnud mõistlikud.

kortermaja Kehras

Kortermaja Kehras

Kortermaja Kehras, millele ehitasime päiksepargi võimsusega 15,7 kW. Päiksepark paigaldati 5-korruselise maja plekk-katusele. Tööd teostasime tellija projekti põhjal.

eramu Valgamaal

Eramu Valgamaal

Paigaldasime Valgamaal asuvale eramule päiksepargi võimsusega 8,3 kW. Paneelid paigaldasime kahele erineva kaldega kivikatusele. Tööde hulka kuulus ka pargi projekteerimine koos eelneva tasuvusarvestusega.