Elektri börsihind

Elektri börsihind on muutlik, sõltudes näiteks nii elektrijaamade või merekaabli hooldus- ja avariitöödest, riikidevahelisest ülekandevõimsusest, üldisest majanduskliimast kui ka ilmast.

Eesti Energia kaalutud keskmised börsihinnad

  Ööpäeva hind Päeva hind Öö hind
 
hinnad senti/kWh
hindadele lisandub müügimarginaal

Börsi tunnihinnad

Kui Sinu tarbimiskohta on paigaldatud kaugloetav elektriarvesti, tarbimiskoht on üle viidud kauglugemisele ja Sa oled valinud tunnipõhise tariifiga Muutuva või Kombineeritud paketi, sõltub Sinu elektriarve sellest, kui palju Sa igal tunnil elektrit tarbid ning milline on sellel tunnil kehtiv börsihind. Hulgituru tunnihinnad avalikustatakse Põhjala elektribörsi ehk Nord Pooli lehel. Järgmise päeva tunnihindu saad vaadata ka Eesti Energia mobiiliäpist.

NB! Põhjamaade ühine elektriturg Nord Pool tegutseb Kesk-Euroopa ajavööndis (CET), mis on Eesti ajast üks tund taga. Elektriarve korrektseks arvutamiseks tuleb Nord Pool Spot tunnihindu ühe tunni võrra ette nihutada, et need vastaksid Eesti ajavööndis tehtud elektritarbimisele.

Hulgiturgudel kaubeldakse väga suurte elektrikogustega, mistõttu on sealsed hinnad megavatt-tundides (1 MWh = 1000 kWH). Kui elektrienergia hulgihind on näiteks 43 eurot megavatt-tunni kohta, on see kilovattidesse arvestatuna 4,3 eurosenti kilovatt-tunni kohta. Tasub meeles pidada, et elektri hulgihind ei sisalda käibemaksu ega arvesta kliendi elektritarbimist.

Börsihinna mõju arvele

  • Kui Sul on tavaline ühe- või kahetariifne elektriarvesti ning Sa oled valinud meie muutuva või kombineeritud paketi, sõltub Sinu elektrihind kaalutud keskmisest börsihinnast.
  • Kui Sul on Kindel pakett, siis on elektri kilovatt-tunni hind kokkulepitud ajaks fikseeritud ja elektriarvel on igal kuul sama hind.
  • Kui Sinu tarbimiskoht on üle viidud kauglugemisele ning oled valinud tunnipõhise tariifiga muutuva või kombineeritud paketi, sõltub Sinu elektriarve suurus igal tunnil tarbitud elektrikogusest ja sellel tunnil kehtinud börsihinnast.

Üldteenus ja bilansienergia

Üldteenust või bilansienergiat kasutavad need elektritarbijad, kes ei ole sõlminud lepingut ühegi elektrimüüjaga. Sellisel juhul müüb elektrit võrguettevõtja või tema volitatud elektrimüüja.

Üldteenuse hinnad

  Ööpäeva hind Päeva hind Öö hind
 
hinnad senti/kWh
hinnad sisaldavad üldteenuse müügimarginaali