Hooldus ja käidukorraldus

Elektrisüsteemid vajavad riketeta toimimiseks süsteemset hooldamist. Käidukorraldus, mille üks osa on elektrisüsteemi hooldus, on elektriohutusseadusest tulenev kohustus kõigile elektrisüsteemide pidajatele. Suurema kui 100 A peakaitsme puhul nõutakse elektripaigaldise omanikult kirjalikku käidulepingut. Meie pakume hoonetele terviklikku elektrilahendust ja võtame kogu asjaajamise enda kanda.

Analüüs

Miks rakendub peakaitse, kuigi ampreid peaks ometi jaguma? Miks lähevad elektroonikaseadmed ja valgustid tihti ootamatult rikki? Kas elektrisüsteemi peakaitse on liiga suur või liiga väike? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab meilt asjatundlikud vastused. Mõõdame elektrisüsteemi näitajaid ja „tõlgime" saadud info kliendile arusaadavasse keelde.

Kontrollmõõtmine ja auditeerimine

Elektrisüsteemi tehnilised parameetrid muutuvad ajas. Muutub juhtmete isolatsioon ja elektrisüsteemile avaldavad mõju ka keskkonnatingimused. Et vältida võimalikke riske, nagu lühised, ülekuumenemised ja ootamatud elektrilöögid, on otstarbekas elektrisüsteem aeg-ajalt põhjalikumalt üle vaadata. Kindlaim moodus selleks on elektrisüsteem üle mõõdistada ja auditeerida. Nii saab kinnitada elektrisüsteemi ohutust või välja selgitada puudused. Elektrisüsteemi auditit nõuab seadus.

Võta meiega ühendust

Kaupo Kallak

Elektri- ja gaasitööde juht
kaupo.kallak@energia.ee

Suuremad elektritööd

Ehitame uusi või uuendame olemasolevaid elektrisüsteeme nii eramutele, büroodele, kortermajadele, välisvõrkudele kui ka tootmisettevõtetele. Meie oskused ja kogemused ootavad rakendamist nii väli- kui ka sisetingimustes – alajaamast pistikupesani.