Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Loodushoid nõuab: taastuvenergia katab sadade tuhandete kodude energiavajaduse
Taastuvenergia

03.06.2020

Baltikumi üks suuremaid ja kõige mitmekesisema portfelliga taastuvenergia tootjaid, Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Green toodab elektrienergiat ja soojust tuulest, päikesest, biomassist, veest ja segaolmejäätmetest, mis muidu ladestataks prügilatesse.

20 tuuleparki 165 tuulikuga

Enefit Greeni Eestis ja Leedus asuva 20 tuulepargi koguvõimsus on 398 MW ning need toodavad aastaga ligi teravatt-tunni jagu elektrit. Kokku piisab 165 tuuliku toodetavast energiakogusest üle 330 000 keskmise tarbimisega kodu energiaga varustamiseks.

Kui antud kogus energiat toodetaks Narva elektrijaamades, paiskuks õhku 940 000 tonni täiendavat CO2, mis tänu taastuvenergia tootmisele ära jääb.


Enefit Greeni suurim tuulepark valmis 2016. aastal Leedus Šilutes, kus on 24 2,5 MW võimsusega tuulikut.

Sealne prognoositav aastane tootmismaht ulatub 230 gigavatt-tunnini, millega saab katta enam kui 76 600 kodumajapidamise elektrivajaduse terve aasta jooksul. Eesti suurim 48 MW koguvõimsusega tuulepark asub Läänemaal Aulepas, kus 16 tuulikut toodavad aastas umbes 80 gigavatt-tundi elektrit ja katavad vähemalt 26 600 majapidamise aastase elektrivajaduse.

Uute tuuleparkide arendamine on taas üle pika aja taas sisse saanud. Näiteks on Enefit Greenil uued tuulepargiprojektid nii Eestis kui Leedus. Tuuleenergia praegusest veelgi laialdasemat kasutamist piirab mõneti aga asjaolu, et tuule juhuslikkuse tõttu ei saa alati tagada stabiilset elektriga varustatust, mistõttu on möödapääsmatu ka juhitavate elektritootmisvõimsuste olemasolu.

Päikeseenergia tarbijaskond kasvab

Kogu maailmas kogub hoogu päikeseenergia kasutamine. Juba poolteist aastat tagasi kattis päikeseenergia 2,2% planeedi elektrivajadusest ja selle tootmise laiendamine on oluline osa ka Enefit Greeni ambitsioonikast kasvuplaanist.

Ettevõttele kuulub täna 39 päikeseparki koguvõimsusega 26 MW. Enamuse neist ehk 20 Poolas asuvat parki, mille koguvõimsus ulatub 19 MW-ni, ostis Enefit Green eelmisel aastal.

Kuna päikeseenergia muutub tarbijatele üha taskukohasemaks, tegeleb ettevõte aktiivselt nii uute päikeseparkide kui kliendi juures kohapeal asuvate päikeseenergial põhinevate lahenduste arendamisega. Äriklientidele tähendab see mugavat täisteenust, mis hõlmab süsteemi paigaldust, hooldust ja finantseerimist.

Jäätmed, biomass, hüdroenergia

Paljuski tänu Iru jäätmepõletusjaamale on Eestis lõppenud suuremahuline segaolmejäätmete prügilatesse ladestamine.

Aastas suudab jaam toota sooja ja elektrit kuni 250 000 tonnist segaolmejäätmetest ja muuta see kuni 310 000-ks megavatt-tunniks soojuseks ja 134 000-ks megavatt-tunniks elektriks, millest piisab Paide suuruse linna ja selle ümbruse elektriga varustamiseks. Segaolmejäätmete energeetiline väärtus on samaväärne põlevkivi ja hakkepuiduga.

Puidutööstuse jääke ja biomassi, mis ei sobi puidu- ega paberitööstusele, kasutab Enefit Green elektri ja soojuse tootmiseks Paide ja Läti Valka elektrijaamades ning Lätis Broceni pelletitootmise juures asuvas koostootmisjaamas.

Biomassi keskkonnasõbralikkus ning kohalike varude küllus teevad sellest Eesti jaoks suure potentsiaaliga taastuva energiaressursi.

Keskkonnasõbralik on ka vee abil elektrienergia tootmine, sest õhku ei paisku kasvuhoonegaase.

Eestis ei ole küll looduslikke tingimusi hüdroenergia suuremahuliseks tootmiseks, kuid olemasolev ressurss on mõistlik siiski ära kasutada.

Teoreetiliseks hüdroenergia mahuks on Eestis hinnatud kuni 30 MW, kuid reaalselt on sellest kasutatav 10 MW. Siin asuva ligi 50 hüdrojaama koguvõimsus on hetkel ümardatult 9 MW. Enefit Green toodab hüdroenergiat Keila-Joal, kus asuva jaama võimsus on 365 kW.

Kuidas saad ka ise rohelisemaks muutuda?

Kui puhas loodus on sinu jaoks oluline ning oled valmis panustama ka tegudes selle hoidmisesse, siis vaata üle oma kehtiv elektrileping ning vali Roheline Energia, mis tagab, et ostad 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit.

Seeläbi mõjutad elektritootmise arengut, et ümbritsev keskkond oleks paremini hoitud ning olemasolevad loodusvarad otstarbekamalt kasutatud. Rohelise Energia valimine on üks lihtsamaid keskkonnasõbralikke muutusi, mida oma elus teha!

Liitun Rohelise Energiaga »