Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Ehitad uut maja? 5 mõtet, kuidas seda teha energiasäästlikumalt
Kodu, Sääst

23.01.2019

Kui asud maja ehitama, võtad ette tõenäoliselt elu suurima investeeringu ja suure rahalise kaaluga projekti. Selleks, et uue maja ülalpidamiskulud oleksid mõistlikud ning säästlik majandamine võimalik, tuleks ehitades mõelda põhjalikult ka energiasäästule – nii projekteerimis- kui sisustusfaasis.

Mõtle kodu õigele paigutusele

Energiasäästliku maja ehitamine algab juba selle õigest projekteerimisest, mille käigus tasub ära kasutada olemasoleva krundi eripärasid. Asend ilmakaarte suhtes määrab ära selle, millised hoone küljed saavad enim päikesekiirgust ja millised saavad kõige suurema tuulekoormuse. Avatus päiksele ida-, lääne- ja lõunasuunas võimaldab vähendada küttekulusid. Avatus tuultele suurendab tuule jahutavat mõju ja nõuab suuremat tähelepanu tuulepidavusele.

Vähenda energiakadu

Hoone köetava pinna suurus mõjutab hoone küttevajadust. Kuldreegel on, et mida rohkem on põrandapinna kohta seinapinda, seda suuremad on küttekulud. Näiteks on kõige energiatõhusamad kompaktsed ja suured ristiküliku- või ruudukujulised hooned. Seevastu raiskavad energiat sama mahutavusega, ent sopilised või suure viilkatusega väikesed hooned.

Akende pindala ja asukoht määravad samuti väga palju. Energiakadu läbi akende ja aknaraamide on mitu korda suurem kui energiakadu läbi seinte või katuse. Väga tähtis on ka akende paigutus. Põhjapoolsetest akendest otsest päikesekiirgust ei paista, aga ida-, lääne- ja lõunaaknaid võib kasutada hästi ruumide kütmiseks. Samas tuleks need suvel katta kardinate või aknakatete, et vältida liigset jahutusvajadust.


Vali säästlik küttelahendus

Lõplik hoone energiasääst sõltub ka küttesüsteemist. Üldiselt on kõige kasulikumad süsteemid, mis põhinevad taastuvenergial – nagu näiteks maasoojuspumbad. Kui ehitada uut maja, puudub üldjuhul veel haljastus, mistõttu saab planeeringusse arvesse võtta ka juba maasoojuspumba paigaldamise vajadust.

Valgustus ja kodumasinad

Energiasäästliku maja ehitusel on kunstlikul valgustusel ja kodumasinatel suur roll. Energiamärgistuse järgi saate teada, palju energiat või mõnda muud ressurssi üks või teine koduseade kulutab. Kaupluses uut kodumasinat valides tasub energiamärgistust kindlasti jälgida, et valik oleks ka pikaajaliselt soodne.

Kaalu päikesepaneelide paigaldust

Päikeseenergiast elektri tootmine omaenda kodus või ettevõttes on kõikjal üha enam populaarsust kogumas. Kõige levinum päikeseenergiast elektrit tootev süsteem on elektrivõrguga ühendatud (on-grid) süsteem. See tähendab, et süsteemi omanik saab tarbida täpselt nii palju päikesepaneelidest toodetud elektrit kui tal endal parasjagu vaja on ning müüa ülejäänud elektrivõrku. Kui omaniku tarbimine on suurem kui päikesepaneelide poolt toodetud elekter, siis saab puudujääva koguse elektrit alati võrgust juurde osta.

Päikeseenergia süsteemi tehtud investeeringu pealt on võimalik kahel moel kasu saada. Esiteks vähendab iga päikesepaneelide poolt toodetud ning kohapeal ära tarbitud kWh selle elektri kogust, mida tuleks muidu võrgust osta – seeläbi jäävad tarbimata ka võrgutasud. Teiseks, kui päikesepaneelid toodavad rohkem energiat kui suudetakse ära tarbida, saab ülejäänud energia võrku müüa ning saada seeläbi tulu ka elektri müügist.