Iseteenindus

Põlevkivituhk

Tuhka kasutades panustad ringmajandusse

Looduslik ja mitmekülgne materjal

Põlevkivi põlemisel tekib mitmekesise mineraalkoostisega tuhk, mida saab kasutada põldude saagikuse suurendamiseks, ehitusmaterjalide tootmiseks ja mitmel muul otstarbel.

Soovin pakkumist

Neli võimalust, kuidas kasutada põlevkivituhka

Põllumajanduses

Loob taimedele paremad kasvutingimused ja suurendab põldude saagikust

Ehitusmaterjalide tootmises

Sobib ehitusmaterjalide koostisosaks

Ammendunud nafta- ja
gaasimaardlate sulgemisel

Tuha põhjal valminud materjal takistab süsihappegaasi pääsemist puuraukudest atmosfääri

Pinnase toestus

Tuhk on aluseks Narva lähistel asuvale tuulepargile

Põlevkivituha kasutusvõimalusi võib leida ka väljaspool Eestit

Põletatud põlevkivi on REACH-määruse kohaselt kemikaal ja on registreeritud Euroopa Kemikaaliameti andmebaasis, mis lubab tuha transportimist Euroopa Liidu piires (REACH-registreerimisnumber: 01-2119703178-42-0002).

2018. aastal arvati põlevkivituhk ohtlike jäätmete hulgast välja. Tänu sellele saab põlevkivituhka senisest rohkem taaskasutada ja leida sellele täiendavaid kasutusvõimalusi väljaspool Eestit.

Lauri Laanemäe

Oleme väga huvitatud koostööprojektidest, et uurida ja leida uusi võimalusi põlevkivituha kasutamiseks.

Lauri Laanemäe

Kütuste ja kõrvalproduktide kaupleja

Soovin põlevkivituha pakkumist

Põlevkivituha kasutusvaldkonnad

 • Ehitusmaterjalide tootmisel
  Põlevkivituhka kasutatakse tsemendi koostisosana, gaasbetoonplokkides, lisandina betoonis (ka allmaatäitmise segudes) ja kuivades ehitussegudes. Põletatud põlevkivi kvaliteedi määrab Eesti Vabariigi standard EVS 927:2018. Tutvu ka ehitusliku põletatud põlevkivi vastavustunnistusega »

  - Põlevkivituhk betoonilisandina »

 • Teedeehitusel
  Põlevkivituhk sobib pehme pinnase mass-stabiliseerimiseks ning maanteede, raudteede ja torujuhtmete vundamentide ehitamiseks.
 • Sadamates
  Sadamate laiendamiseks ja saastatud pinnase mass-stabiliseerimiseks.
 • Põllumajanduses
  Happeliste muldade neutraliseerimiseks ning põldude ja rohumaade kasvupinnase parandamiseks. Põlevkivituhk aitab põldude saagikust suurendada.
 • Plastitööstuses
  Põlevkivituhk sobib täitematerjaliks.
 • Ökoloogilistes projektides
  Näiteks energiatootmises tekkiva CO2 ja väävli sidujana.
 • Kontakt

  Lauri Laanemäe

  Lauri Laanemäe

  kütuste ja kõrvalproduktide kaupleja

  +372 5380 4618
  sales.ash@energia.ee

  Seotud teemad

  Killustik

  Killustiku ja lubjakivi kasutamisega panustad ringmajandusse.

  Killustikust

  Mullaparendaja Enefix

  Looduslik mullaparendaja Enefix suurendab põldude saagikust.

  Mullaparendajast

  Keskkond

  Meile on oluline looduse tervis.

  Keskkonnast

  Soovin põlevkivituha pakkumist

  Nimi/ettevõtte nimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik