Iseteenindus

Elektritööd

Teeme väiksemaid ja suuremaid elektritöid kontorites, ladudes, tööstushoonetes ja mujal.

Meiega saavad elektritööd tehtud ohutult ja kvaliteetselt

Kui elektrit õigesti kasutada, toob see meile palju head ja aitab elu lihtsamaks teha. Kui aga elektriga valesti ümber käia, võivad tagajärjed olla võrdlemisi ohtlikud.

Seetõttu peaksid elektritöid tegema vaid selleks koolitatud isikud, kes tunnevad ohte ning oskavad kasutada õigeid töövõtteid.

Vajad abi väiksema elektriprobleemiga?

Eesti Energia kogenud elektrikud lahendavad kõikvõimalikke probleeme ja teevad vajalikud tööd kiiresti ja korralikult ära.

Leia allolevatest näidistöödest endale sobiv või kirjuta meile oma probleemist lähemalt.

Tellin elektritööd

Väiksemate elektritööde näited

Pistikupesade ja elektrilülitite vahetamine või paigaldamine


Saame aidata, kui ettevõttes on:

 • loksuvad pistikupesad
 • katkised elektrilülitid
 • seinal rippuvad lahtised elektrikaablid
 • Näidistöö hind

  50 €

  Näidistöö sisu »

  Uuele töökohale elektrijuhtmete vedamine, pistikupesa või lüliti paigaldamine


  Oleme abiks, kui:

 • teil on vaja kontorisse luua uus töökoht
 • meie elektrik saab viia soovitud kohta uue toiteliini
 • soovi korral paigaldada vajalikud pistikupesad või lülitid
 • Näidistöö hind

  110 €

  Näidistöö sisu »

  Valgusallikate vahetamine


  Oleme abiks, kui:

 • töökohal on palju katkiseid või halvasti töötavaid valgusallikaid, mis vajavad vahetamist
 • kui soovite kogu hoone valgustussüsteemi renoveerimist, pakume selleks valgusteenust
 • Näidistöö hind

  200 €

  Näidistöö sisu »

  Elektriseadme ühendamine elektrivõrguga


  Oleme nõu ja jõuga toeks

 • kui on vaja ühendada mõni suurem elektriseade elektrivõrku
 • Näidistöö hind

  50 €

  Näidistöö sisu »

  Tellin elektritööd

  Otsid suurema projekti teostajaks usaldusväärset partnerit?

  Ehitame uusi või uuendame olemasolevaid koduseid elektrisüsteeme. Meil on palju kogemusi suurte projektide lahendamisel, oleme alati täpsed ja korrektsed.

  Suuremahuliste elektritööde puhul lepitakse hind eraldi kokku ja see sõltub töö iseloomust.

  Küsin pakkumist

  Elektrisüsteemi projekteerimine ja ehitamine

  Elektrisüsteemi projekteerimis- ja paigaldustöid on vaja teha kõigil, kes ehitavad uusi hooneid või renoveerivad olemasolevaid:

 • aitame valmis teha projekti,
 • ehitame valmis elektrisüsteemi,
 • teeme kaabelduse tehnilise kontrolli ja väljastame tunnistuse, mille alusel saab elektrikaablid elektrivõrku ühendada.
 • Elektrisüsteemi näitajate analüüs

  Miks rakendub peakaitse, kuigi ampreid peaks ometi jaguma? Miks lähevad elektroonikaseadmed ja valgustid tihti ootamatult rikki? Kas elektrisüsteemi peakaitse on liiga suur või liiga väike? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab meilt asjatundlikud vastused. Mõõdame elektrisüsteemi näitajaid, teeme võrgutoite analüüsi ja „tõlgime" saadud info arusaadavasse keelde.

  Reaktiivenergia kompenseerimine

  Kui elektrisüsteemi analüüsist ilmneb, et kaablites on väga suur reaktiivvõimsus, aitame paigaldada elektrivõrku reaktiivenergia kompensaatori, mis lõpetab elektrikaablite kuumenemise ning vähendab kulutusi võrguteenusele.

  Maakaabel õhuliini asemele

  Kui soovid, et tarbimiskohta tuleks elekter mööda maakaablit, mitte õhukaablit, saab meie elektrik aidata. Paigaldades maakaabli, saate olla kindel, et ka kõige karmimate sügistormidega jääb tarbimiskoht elektrivõrguga ühendatuks, sest tuuled ei pääse kaablit kahjustama.

  Küsin pakkumist
  Elektripaigaldise kontroll

  Elektripaigaldise kontroll

  Igal aastal saab Eestis sadu tulekahjusid alguse hooldamata, vananenud ja oskamatult ehitatud elektrisüsteemidest, mis ei suuda suurele koormusele vastu pidada.

  Elektripaigaldise kontroll aitab veenduda, et elektripaigaldis on hooldatud, töötab ohutult ning kõik vajalikud elektriprojektid ja -skeemid on nõuetekohaselt teostatud.

  Kontrolli tasub tellida:

 • elektrisüsteemile, mida pole ammu üle vaadatud, et veenduda selle ohutuses;
 • enne elektripaigaldise auditit, et märgata olulisemaid puudusi ja neid enne auditi teostamist kõrvaldada;
 • enne kinnisvaratehingut, et saada ülevaade elektripaigaldise olukorrast ja võimalikest vajalikest investeeringutest elektrisüsteemi parandamiseks.
 • Elektripaigaldise kontroll sisaldab järgmist

 • elektripaigaldise visuaalne ülevaatus: puhtus, markeeringud, puutekatted, juhtmete seis;
 • olemasolevale dokumentatsioonile vastavuse kontroll;
 • maandustakistuse mõõtmine või maanduse olemasolu visuaalne kontroll;
 • rikkevoolukaitse test.
 • Elektripaigaldise kontrolli hinnakiri

  Elektripaigaldise kontroll eramule ja kuni 50 korteriga korterelamule
  alates 90 €/tk

  Elektripaigaldise kontroll mitte-elamule
  Kokkuleppel

  Kilbi skeem koos ülesjoonistamisega (vormistatakse dokumendid DWG/PDF)
  alates 156 €

  Teostusjooniste tegemine eramajale:
  alates 420 €

  Tellin elektripaigaldise kontrolli

  Tutvu ka üksikasjaliku elektritööde hinnakirjaga

  Elektritööde hinnakiri

  Elektriprobleemile lahendus kolme lihtsa sammuga

  Tellimine

  Täida tellimusvorm ja võtame sinuga hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ühendust. Kui meie pakutud lahendus sobib, lepime kokku tööde tegemise ajakava.

  Tööde teostamine

  Tuleme elektritöid tegema alati kokkulepitud ajal. Kui tööde käigus tekib tehnilisi takistusi, mis muudavad kokkulepitud lahendust ja lõpphinda, annab elektrik sellest kohe teada.

  Tasumine ja garantii

  Pärast tööde tegemist koostab elektrik tööde üleandmise-vastuvõtmise akti, kus on kirjas tehtud töö maht ja kasutatud materjalid. Eesti Energia annab kõigile elektritöödele kaheaastase garantii, mille aluseks oleva akti palume alles hoida.

  Miks tellida elektritööd Eesti Energiast?

 • Kindel kvaliteet
  Kasutame kõige paremaid ja ohutumaid töömeetodeid ning tööde eest vastutavad Eesti Energia kogenud spetsialistid.
 • 2-aastane garantii
  Saame garanteerida, et oleme küsimuste tekkimisel olemas nii täna kui ka aastate pärast.
 • Kiire teostus
  Oleme suhtluses ja tööde teostamisel alati operatiivsed ja läbipaistvad.
 • Korduma kippuvad küsimused

  Ise võib teostada lihtsamaid elektritöid nagu näiteks valgusallikate vahetus ja pistikupesa kinnitamine. Keerulisemaid töid tohib teostada ainult selleks ettenähtud piisava ettevalmistuse ja kogemusega elektrik. Pea meeles, et kui teed ise lihtsaid elektritöid, lülita enne töö alustamist elekter välja.
  Eesti Energia spetsialistid on suure töökogemuse ja kõrge kvalifikatsiooniga. Meie elektrikutel on kõigil nõuetekohane pädevusklass või tegutsetakse vastavat pädevusklassi omava inimese juhendamisel.

  Kui hoone elektrisüsteemi peakaitse ületab 100 amprit, on kohustuslik omada lepingut käidukorraldajaga, kes vastutab elektrisüsteemi ohutuse eest igapäevaselt. Käiduteenusest lähemalt »

  Teatud aja järel on aga vaja teha korraline audit kõikidele elektrisüsteemidele. Sõltuvalt hoone liigist tuleb elektripaigaldise auditit teostada iga 3-15 aasta järel. Elektripaigaldise auditist lähemalt »

  Eesti Energia et teosta elektritöid, mis on seotud elektriliinidega või liitumiskilpide ümberehitusega. Selliste tööde puhul palume pöörduda oma piirkonna võrguettevõtte, näiteks Elektrilevi poole.

  Seotud teemad

  Päikesepaneelid

  Tooda ise taastuvenergiat!

  Päikesepaneelid

  Käidukorraldus

  Usalda elektripaigaldise ohutus ekspertidele

  Käidukorraldus

  Elektripaigaldise audit

  Enneta võimalikke ohte elektrisüsteemis

  Elektripaigaldise audit

  Näidistöö: viie katkise pistikupesa vahetus

  Näidistöö sisu:

 • Viie katkise pistikupesa vahetus.
 • Pistikupesa avad seintes võimaldavad pesasid korrektselt kinnitada ning elektrijuhtmed ei vaja pikendamist ega vahetamist.
 • Hind: 50 €

  Hind sisaldab materjalikulu.

  Näidistöö: töökohale pistikupesade loomine

  Näidistöö sisu:

 • Kahe uue pistikupesa paigaldus olemasolevale toiteliinile.
 • Hind: 110 €

  Hind sisaldab materjalikulu.

  Näidistöö: rikkeliste valgustite vahetus

  Näidistöö sisu:

 • Kümne rikkelise luminofoorvalgusti vahetamine leedvalgusallikate vastu.
 • Hind: 200 €

  Hind sisaldab uusi valgusallikaid ja materjalikulu.

  Näidistöö: boileri paigaldamine

  Näidistöö sisu:

 • Boileri paigaldamine, kui selleks on olemas sobiv elektrijuhe ehk toiteliin ning lisatöid teostada ei ole vaja.
 • Hind: 50 €

  Hind sisaldab materjalikulu.

  Tellin väiksemad elektritööd

  Tellija andmed

  Oled meie klient? Login sisse

  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Registrikood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik

  Kohustuslik väli

  Tellin suuremad elektritööd

  Tellija andmed

  Oled meie klient? Login sisse


  Ettevõtte esindaja andmed
  Esindaja nimi on kohustuslik
  Esindaja perekonnanimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Ettevõtte andmed
  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Registrikood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik

  Kohustuslik väli

  Tellin elektripaigaldise kontrolli

  Tellija andmed

  Oled meie klient? Login sisse


  Ettevõtte esindaja andmed
  Esindaja nimi on kohustuslik
  Esindaja perekonnanimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Ettevõtte andmed
  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Registrikood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik

  Kohustuslik väli

  Elektritööde hinnakiri

  Nimetus Hind KM-ga
  Elektriku väljakutse, konsultatsioon + kuni pool tundi tööd 50 € / h (üks elektrik)
  Töötund (arvestus käib 15 min kaupa) 36 € / h (üks elektrik)
  Tööde teostamine rohkem kui kolm tundi Kokkuleppel
  Transpordi tasu (v.a Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi, Rakvere, Kuressaare, Võru, Paide, Rapla) 0,60 € / km
  Tellimuse täitmine eelisjärjekorras ** 30 €

  ** Eelisjärjekorras töid ehk kiirtöid teostame Tallinnas ja Harjumaal, Tartus ja Tartumaal, Pärnus ja Pärnumaal, Võrus ja Võrumaal, Paides ja Järvamaal, Raplas ja Raplamaal, Jõhvis ja Ida-Virumaal, Rakveres ja Lääne-Virumaal, Kuressaares ja Saaremaal.

  Tööaja arvestus toimub 15 min kaupa.

  Hinnale võib lisanduda renditööriistade tasu.

  Hinnakirjas sisalduv töötunni hind vastab ühe töötaja töötunni hinnale. Teostatavate tööde tegelik maksumus sõltub töid teostavate töötajate arvust.