Iseteenindus

Taastuvenergia

Liigume üheskoos rohelise tuleviku suunas!

Päikesepaneelid

Hakka ise päikesepaneelidega päiksest elektrit tootma!

Päikesepaneelidest

Roheline energia

Tarbi ainult taastuvatest energiaalikatest toodetud elektrit!

Lülitan end roheliseks

Väiketootja leping

Müü toodetud elekter elektrivõrku!

Toodan ise

Tule virtuaaltuurile Iru elektrijaama

Ringmajandus on meile strateegiliselt oluliseks suunaks – Iru elektrijaamas toodame me segaolmejäätmetest energiat. Selleks oleme loonud põneva tuuri, et saaksid mugavalt meie jätkusuutliku energiatootmise telgitagustesse piiluda.

Lähen tuurile

Taastuvate energiaallikate kasutamine hoiab Eestimaa loodust

Eesti Energia toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, aga ka olmejäätmetest, mida põletame energiaks prügilatesse ladestamise asemel.

Taastuvenergia tootmisest