Iseteenindus

Elektriturg

Avatud elektriturg loob klientidele parimad tingimused

Kuidas toimib avatud elektriturg?

Elekter jõuab hulgiturule

Avatud turul müüvad tootjad elektri hulgiturule, kust kokkuostjad (enamasti elektrimüüjad) saavad elektrit osta.

Elektri hulgihind kujuneb hulgiturul

Kuna hulgiturul tuleb pakkumisi teha oma tootmiskulude põhjal, ei saa elektrijaamad oma hindu ise välja mõelda.

Elektri jaehinna määrab konkurents

Elektrimüüjad ostavad elektrit hulgiturgudelt.

Klient valib elektrimüüja

Avatud elektriturul saab klient ise valida, milliselt elektrimüüjalt elektrienergiat osta.

Loen sammudest lähedalt Sõlmin elektrilepingu

Kuidas toimib avatud elektriturg?

1. Elekter jõuab hulgiturule

Avatud turul müüvad tootjad elektri hulgiturule, kust kokkuostjad (enamasti elektrimüüjad) saavad elektrit osta. Eesti on osa Põhjamaade ühtsest elektri hulgiturust Nord Pool, kus osalevad elektri tootjatena Läänemere piirkonna suurimad hüdroelektrijaamad, tuuleenergiatootjad, tuuma-, aga ka näiteks Eesti põlevkivielektrijaamad ja Iru prügipõletusplokk.

Elektritootjad annavad iga päev hulgiturule infot, kui palju ja mis hinnaga nad järgmise päeva igal tunnil elektrit toota saavad.


2. Elektri hulgihind kujuneb hulgiturul

Kuna hulgiturul tuleb pakkumisi teha oma tootmiskulude põhjal, ei saa elektrijaamad oma hindu ise välja mõelda. Elektri kokkuostjad on arvestanud välja, kui palju kliendid järgmisel päeval elektrit igal tunnil tarbivad ja mis on maksimaalne hind, millega ollakse valmis elektrit kokku ostma – elektrimüüjate nõudluse ja elektritootjate pakkumise põhjal tekibki elektri hulgihind (ehk elektri järgmise päeva turuhind iga tunni kohta), mille arvutab välja Nord Pool.

Elektri hulgihind võib ühe ööpäeva sees mitmekordselt kõikuda, sest tootjate pakkumine ja kokkuostjate nõudlus võivad ühe ööpäeva jooksul kümneid kordi erineda.


3. Elektri jaehinna määrab konkurents

Elektrimüüjad ostavad elektrit hulgiturgudelt. Jaeturul lisandub hulgihinnale elektrimüüja juurdehindlus, millega kaetakse tegevuskulud ja teenitakse kasumit. Lisaks mõjutab hinda kliendi personaalne tarbimisprofiil. Tarbimisprofiil annab muuhulgas ülevaate, kui suur on kliendi elektritarbimine ning milline on öö ja päevase elektritarbimise vahekord.

Lõpliku hinna paneb paika elektrimüüjate konkurents, täpselt nii nagu iga teisegi toote puhul.


4. Klient valib elektrimüüja

Avatud elektriturul saab klient ise valida, milliselt elektrimüüjalt elektrienergiat osta. Ühtlasi on igal hetkel võimalik elektrimüüjat vahetada. Avatud turul on elektrimüüja kõrval aga veel üks partner – võrguettevõte, kes transpordib elektri mööda juhtmeid sinu tarbimiskohani.

Erinevalt elektrimüüjatest, keda võib turul tegutseta piiramatu arv, on võrguettevõtted ka avatud turul loomulikud monopolid, sest ühe elektrivõrgu ülalpidamine on ühiskonnale lihtsalt märksa odavam kui mitme.

Elektri börsihind

Elektri börsihind on muutlik, sõltudes näiteks nii elektrijaamade või merekaabli hooldus- ja avariitöödest,
riikidevahelisest ülekandevõimsusest, üldisest majanduskliimast kui ka ilmast.

Eesti energia kaalutud keskmised börsihinnad

Ööpäeva hind Päeva hind Öö hind

Hinnad senti/kWh
Hindadele lisandub müügimarginaal

Börsi tunnihinnad

Kui sinu tarbimiskohta on paigaldatud kaugloetav elektriarvesti, tarbimiskoht on üle viidud kauglugemisele ja sa oled valinud tunnipõhise tariifiga Muutuva või Kombineeritud paketi, sõltub sinu elektriarve sellest, kui palju sa igal tunnil elektrit tarbid ning milline on sellel tunnil kehtiv börsihind. Hulgituru tunnihinnad avalikustatakse Põhjamaade elektribörsi ehk Nord Pooli lehel. Järgmise päeva tunnihindu saad vaadata ka Eesti Energia mobiiliäpist.

NB! Põhjamaade ühine elektriturg Nord Pool tegutseb Kesk-Euroopa ajavööndis (CET), mis on Eesti ajast üks tund taga. Elektriarve korrektseks arvutamiseks tuleb Nord Pool Spot tunnihindu ühe tunni võrra ette nihutada, et need vastaksid Eesti ajavööndis tehtud elektritarbimisele.

Hulgiturgudel kaubeldakse väga suurte elektrikogustega, mistõttu on sealsed hinnad megavatt-tundides (1 MWh = 1000 kWH). Kui elektrienergia hulgihind on näiteks 43 eurot megavatt-tunni kohta, on see kilovattidesse arvestatuna 4,3 eurosenti kilovatt-tunni kohta. Tasub meeles pidada, et elektri hulgihind ei sisalda käibemaksu ega arvesta kliendi elektritarbimist.

Börsihinna mõju arvele

 • Kui sul on tavaline ühe- või kahetariifne elektriarvesti ning sa oled valinud meie Muutuva või Kombineeritud paketi, sõltub sinu elektrihind kaalutud keskmisest börsihinnast.
 • Kui sul on Kindel või Võrdne pakett, siis on elektri kilovatt-tunni hind kokkulepitud ajaks fikseeritud ja elektriarvel on kilovatt-tunni hind igal kuul sama.
 • Kui sinu tarbimiskoht on üle viidud kauglugemisele ning oled valinud tunnipõhise tariifiga Muutuva või Kombineeritud paketi, sõltub sinu elektriarve suurus igal tunnil tarbitud elektrikogusest ja sellel tunnil kehtinud börsihinnast.
 • Üldteenus ja bilansienergia

  Üldteenust või bilansienergiat kasutavad need elektritarbijad, kes ei ole sõlminud lepingut ühegi elektrimüüjaga. Sellisel juhul müüb elektrit
  võrguettevõtja või tema volitatud elektrimüüja.

  Üldteenuse hinnad

  Ööpäeva hind Päeva hind Öö hind

  Hinnad senti/kWh

  Vaatan hindade ajalugu

  Seotud teemad

  Elektripaketid

  Vali omale sobiv elektripakett

  Lepingut sõlmima

  Gaasipaketid

  Vali sobiv gaasipakett

  Gaasipakettide valik

  Äriklientide elektripaketid

  Vali ettevõttele sobivaim lahendus

  Elektripakettide valik

  Üldteenuse hinnad

  Ööpäeva hind Päeva hind Öö hind

  Hinnad senti/kWh