Vali Roheline Energia!

Näita poolehoidu taastuvale energiale ja energiasäästlikule mõtteviisile ning vali Roheline Energia! Rohelise Energia tootmiseks kasutatakse 100% taastuvaid energiaallikaid, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiat.

Roheline Energia on jõukohane ka Sulle!

Rohelise Energia eelistamine lisab sinu igakuisele arvele keskmiselt vaid 5%
Arvuta siin, milline oleks Sinu tavapärane kuine elektriarve, kui kasutaksid Rohelist Energiat

Sinu tavapärane kuine elektriarve (eurodes)

Sinu elektriarve, kui kasutad Rohelist Energiat (eurodes)

Miks eelistada Rohelist Energiat?

HOIAD LOODUST JA SÄILITAD PUHTA KESKKONNA TULEVASTELE PÕLVEDELE

Rohelise Energia ostmisega mõjutad elektritootmise arengut, et ümbritsev keskkond oleks paremini hoitud ning olemasolevad loodusvarad otstarbekamalt kasutatud. Mida rohkem on Rohelise Energia kliente, seda suuremaks kasvab taastuvenergia osakaal elektritootmises ja seda vähem paiskub elektritootmisel õhku süsihappegaasi.

TOETAD TAASTUVENERGIA TOOTJAID

Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmine on oluline, kuna tagab riigile tugevuse ja sõltumatuse. Mida mitmekesisem ja hajutatum on elektritootmine, seda kindlamini on tagatud tarbijatele vajalik kogus elektrit. Rohelise Energia tootmiseks kasutatakse 100% taastuvaid energiaallikaid, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiat. Rohelise Energia toodame kas ise või ostame teistelt Euroopa elektritootjatelt.

OLED TEISTELE EESKUJUKS

Näitad, et puhas loodus on Sinu jaoks oluline ja annad oma panuse selle hoidmisse.

ROHELISE ENERGIA EELISTAMINE EI NÕUA SULT MINGIT PINGUTUST

Rohelise Energia kasutamine on üks lihtsamaid keskkonnasäästlikke muutusi Sinu elus! Anna meile vaid teada oma soovist valida Roheline Energia ja kõige muu eest hoolitseme meie. Ära muretse, juhtmeid kodus muutma ei pea.