Meilt energiat ostes saad:

 • strateegia, mis hajutab ettevõtte riske ja on läbipaistev
 • strateegia, mis pakub võimalust fikseerida hinda pikaajaliselt
 • personaalse teeninduse Sinu ärile orienteeritud suurkliendihaldurilt
 • elektri- ja gaasiostu mugavalt ühe partneri kaudu
 • igakuise energiaturu ülevaate koos analüüsiga energiaturgudel toimuva kohta
 • saada osa eestimaisest energiast

Elektrienergia ostustrateegia Sinu ärile

Suurärikliendina saad meilt alati oma ettevõtte vajadusi ja eesmärke arvestavad elektriostulahendused, mille abil saab hinna pikaajaliselt fikseerida või börsihindade liikumisest kasu saada.

Kõik hinnad on tähtajalise lepingu perioodil fikseeritud 1-, 2- või 3-tariifselt. Fikseeritud hindadega ostumudel ei võta arvesse turuhinna kõikumist lepinguperioodi jooksul. See sobib Sinu ettevõttele eelkõige juhul, kui on oluline püsida täpselt eelarves.

 • Elektrihind on lepingu vältel sama
 • Elektribörsi hinnamuutused ei mõjuta elektriarvet
 • Elektrikulud on Sinu kontrolli all

Aitab koostada eelarvet ja püsida täpselt eelarves.

Turuhinnad võivad tõusta, aga lepinguperioodil kehtivad ikka lepingus kokku lepitud tariifid.

Seob ettevõtte ostukoguse kohustusega.

Kuna hind ja ostukogus on täielikult fikseeritud, on lepingu kestel vähem ruumi paindlikkuseks.

Ei lase võita turuhinna langusest.

Meie elektriturul muutub elektri hind iga tund. Kaalutud ostustrateegia puhul kehtib igas tunnis kokkulepitud kogusele ehk baasenergiale fikseeritud hind, millest suurema tarbimise korral tarnime Sinu ettevõttele elektrienergia Nord Pooli elektribörsi Eesti piirkonna tunnihindadega. Kui tarbimine on konkreetses tunnis kokkulepitud tasemest väiksem, ostame koguste vahe tagasi kokkulepitud tagasiostuhinnaga.

 • Elektrihind sõltub elektri börsihindadest
 • Elektribörsi hinnamuutused võivad oluliselt mõjutada elektriarvet
 • Elektrikulud suurenevad või vähenevad vastavalt börsihinna kõikumisele

Aitab koostada eelarvet, maandab osturiske turuhinna languse ja tõusu korral.

Baasenergiat on võimalik alati juurde osta.

Suuräriklientide enim levinud ostumudel Põhjamaade ja Eesti elektriturul.

Ei võimalda saada maksimaalset võitu turuhinna langusest.

* Elektribörsi Eesti piirkonna hindade kohta saad lisainfot, kui valid Nord Pool elektribörsi kodulehelt "EE" regiooni »

Progressiivse ostustrateegia puhul ostetakse kogu elektrienergia Nord Pool elektribörsi Eesti hinnapiirkonna tunnihindadega*, mis muutuvad iga tund. Seda strateegiat rakendades on võimalik saavutada soodsaim elektrienergia hind, ent sealjuures tuleb arvestada ka hinnariskiga.

 • Elektrihind sõltub osaliselt elektri börsihindadest
 • Elektribörsi hinnamuutused mõjutavad elektriarvet osaliselt
 • Elektrikulud on osaliselt Sinu kontrolli all

Maksimaalsete riskide juures on võimalik saada ka maksimaalne hinnavõit.

Võimalik on alates järgnevast kalendrikuust hind täielikult või osaliselt fikseerida.

Elektrituru börsihinna muutust ei ole võimalik ette prognoosida.

* Elektribörsi Eesti piirkonna hindade kohta saad lisainfot, kui valid Nord Pool elektribörsi kodulehelt "EE" regiooni »

Eesti on osa Põhjamaade ühtsest elektri hulgiturust Nord Pool, kus osalevad elektritootjatena Läänemere piirkonna suurimad hüdroelektrijaamad, tuuleenergiatootjad aga ka näiteks Eesti põlevkivielektrijaamad ja Iru prügipõletusplokk. Igapäevases konkurentsis tootjate vahel sünnib elektrituru hind, mis muutub igal tunnil.

Selleks, et oma äris elektribörsi igas tunnis muutuv hinnarisk maksimaalselt maandada, saad Riskimaandamise ostustrateegiat kasutades oma äri elektrienergia ostuhinna ära fikseerida lepinguperioodi jooksul mitmes osas. Vajadusel kasvõi igaks kuuks, Sinu poolt soovitud tasemetel ning kuni 100% ulatuses Sinu ettevõtte tarbimisest.

Eriti sobib selline lahendus suurema tarbimisega äridele - sõlmida leping osaliselt elektribörsi hinnaga ja hajutada elektrihinna fikseerimine pikemale perioodile, kasutades ära tulevikutehingute turu soodsamaid momente. Elektrihind sõltub elektri börsihindadest.

Riskimaandamise ostustrateegia

 • Hajutab ettevõtte riske ja on läbipaistev
 • Kogu elektrienergia ostetakse fikseeritud hinnaga ettevõttele sobivas ulatuses - saad olla 100% fikseeritud ja samal ajal püsida turu madalamal osal
 • Võimalus kokku leppida hinnareferents – fikseerime ainult siis kui hind on X €
 • Iga kord, kui lepingu jooksul tulevikutehingute hind langeb, korrigeeritakse vastavalt ka fikseeritud hinnaosa
 • Fikseerimata osa elektribörsi hinnaga
 • Võimalik osta nii tähtajaliselt kui tähtajatult

* Elektribörsi Eesti piirkonna hindade kohta saad lisainfot, kui valid Nord Pool elektribörsi kodulehelt "EE" regiooni »

Roheline Energia

Näita poolehoidu taastuvale energiale ja energiasäästlikule mõtteviisile ning vali Roheline Energia. Rohelise Energia tootmiseks kasutatakse 100% taastuvaid energiaallikaid, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiat.

 • Saad kasutada Rohelise Energia kaubamärki oma ettevõtte turundamisel
 • Hoiad loodust ja säilitad puhta keskkonna tulevastele põlvedele
 • Toetad taastuvenergia tootjaid
 • Sinu ettevõte on teistele eeskujuks

Rohelist Energiat kasutades jõuab elekter Sinu ettevõtteni tavalise elektrivõrgu kaudu. Meie tagame, et elektrivõrgus on igal ajahetkel Rohelise Energia lepingus kokku lepitud tarbimismahule vastav kogus taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit.

Rohelise Energia kaubamärk

Rohelise Energia kaubamärki võib kasutada klient, kes on liitunud Rohelise Energiaga.

Rohelise Energia kaubamärk (zip) »

Gaasiostu strateegiad

Suurärikliendil on lisaks elektriostule võimalik leida enda ettevõttele ka sobiv gaasiostulahendus, valides kolme võimaluse vahel: osaliselt või täielikult fikseeritud ning muutuva hinnaga gaasienergia.

Kui valid ettevõttele fikseeritud hinnaga gaasienergia, tagame fikseeritud megavatt-tunni hinna kogu lepinguperioodi jooksul isegi siis, kui gaasi energeetiline väärtus kuupmeetri kohta muutub. See on hea valik Sinu ettevõttele siis, kui on tähtis, et gaasienergia hind oleks kogu lepinguperioodi jooksul sama. Fikseeritud hind aitab püsida täpselt eelarves.

Osaliselt fikseeritud hinna puhul fikseerime Sinu ettevõttele lepinguperioodi igaks kuuks gaasienergia koguse, mis tuleb osta kokkulepitud kindla hinnaga. Ülejäänud gaasikogus tuleb osta muutuva hinnaga. Muutuva hinna osale pakume kogu lepinguperioodil püsivat marginaali, mis tähendab, et marginaali suurus konkreetses kalendrikuus ei sõltu tarbitud kogusest.

Osaliselt fikseeritud hind on hea valik juhul, kui soovid ettevõtte gaasihinda pikemaks perioodiks fikseerida, kuid samas ei ole võimalik tarbitavat gaasikogust täpselt prognoosida.

Muutuva hinna puhul on gaasienergia hind igal kuul erinev, kujunedes naftatoodete maailmaturu hinna alusel. Pakume Sinu ettevõttele gaasienergiat Eestis standardseks kujunenud valemi järgi, lisavõimalusena saame pakkuda kogu lepinguperioodiks fikseeritud marginaali, mille suurus konkreetses kalendrikuus ei sõltu tarbitud kogusest.

Muutuva hinnaga gaasienergia on hea valik siis, kui gaasikulu ei ole Sinu ettevõttele strateegiliselt tähtis või kui soovid gaasi hinda fikseerida tulevikus, kui turuhind on soodsam. Meie jälgime turgu Sinu eest ning anname teada, kui tekib soodne võimalus hinda fikseerida ja seeläbi oma äririske maandada.

Energiaturu ülevaade

Võta meiega ühendust

Suurkliendiosakonna juht

Suurkliendihaldurid

Müügihaldurid

Aleksandra Šabli

aleksandra.sabli@energia.ee

Tarvo Peensalu

tarvo.peensalu@energia.ee

Ärikliendi lepingute spetsialistid