Miks eelistada Rohelist Energiat?

Hoiad loodust ja säilitad puhta keskkonna tulevastele põlvedele

Rohelise Energia ostmisega mõjutad elektritootmise arengut, et ümbritsev keskkond oleks paremini hoitud ning olemasolevad loodusvarad otstarbekamalt kasutatud. Mida rohkem on Rohelise Energia kliente, seda suuremaks kasvab taastuvenergia osakaal elektritootmises ja seda vähem paiskub elektritootmisel õhku süsihappegaasi.

Toetad taastuvenergia tootjaid

Taastuvatest energiaallikatest elektri tootmine on oluline, kuna tagab riigile tugevuse ja sõltumatuse. Mida mitmekesisem ja hajutatum on elektritootmine, seda kindlamini on tagatud tarbijatele vajalik kogus elektrit. Rohelise Energia tootmiseks kasutatakse 100% taastuvaid energiaallikaid, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiat. Rohelise Energia toodame kas ise või ostame teistelt Euroopa elektritootjatelt.

Oled teistele eeskujuks

Näitad, et puhas loodus on Sinu jaoks oluline ja annad oma panuse selle hoidmisse.

Rohelise Energiaga liitumine on lihtne. Elektrilepingut sõlmides või seda muutes vali endale sobivast elektripaketist Rohelise Energia.

Roheline Energia Sinu ärile

Rohelise Energia lepingu võid sõlmida ka oma ettevõttele. Lisaks teistele eelistele saad sel juhul kasutada vastavat kaubamärki oma ettevõtte turundamisel. Näiteks toodete märgistamisel, müügimaterjalides, ettevõtte kodulehel, aga ka hoonetel ja siseruumides.

Miks on Eesti Energia ärikliendid valinud Rohelise Energia?

  • Fortaco Estonia OÜ

  • AS Kroonpress

  • ERGO Insurance SE

  • Telia

  • Akzo Nobel Baltics AS

Rohelise Energia kaubamärk

Rohelise Energia kaubamärki võib kasutada klient, kes on liitunud Rohelise Energiaga.

Rohelise Energia kaubamärk (zip) »

Taastuvenergia

Loen lähemalt »

Elektritooted suurärikliendile

Loen lähemalt »