Vali endale sobivaim päikeseenergialahendus

Pakume äriklientidele kaht võimalust päikeseelektri kasutusele võtmiseks - Eesti turul unikaalne täisteenuslahendus Päikeseelekter Pluss või "võtmed kätte" printsiibil toimiv Päikeseelekter.

Päikeseelekter Pluss Päikeseelekter
Kellele sobib? Klientidele, kes soovivad võtta päikeseenergia kasutusele ilma omapoolse investeeringu ja halduskoormuseta Klientidele, kes soovivad ise investeerida päikeseelektrijaama ja hakata elektritootjaks
Eeltingimused Aastane elektritarbimine min 250 MWh ning 1000 m2 vaba katuse- või maapinda Puuduvad
Investeering 0 EUR Päikeseelektrijaama kogumaksumus vastavalt hinnapakkumisele
Kes on päikeseelektrijaama omanik peale ehituse valmistamist? Eesti Energia Klient
Kes vastutab päikeseelektrijaama opereerimise ning hooldamise eest ning kes kannab kulud? Eesti Energia Klient
Igakuine tasu Igakuiselt toodetud elektri eest Puudub
Lepinguperiood 15-25 aastat Puudub siduv leping peale päikeseelektrijaama valmimist
Päikeseelekter Pluss

Kellele sobib?: Klientidele, kes soovivad võtta päikeseenergia kasutusele ilma omapoolse investeeringu ja halduskoormuseta

Eeltingimused: Aastane elektritarbimine min 250 MWh ning 1000 m2 vaba katuse- või maapinda

Investeering: 0 EUR

Kes on päikeseelektrijaama omanik peale ehituse valmistamist?: Eesti Energia

Kes vastutab päikeseelektrijaama opereerimise ning hooldamise eest ning kes kannab kulud?: Eesti Energia

Igakuine tasu: Igakuiselt toodetud elektri eest

Lepinguperiood: 15-25 aastat

Päikeseelekter

Kellele sobib?: Klientidele, kes soovivad ise investeerida päikeseelektrijaama ja hakata elektritootjaks

Eeltingimused: Puuduvad

Investeering: Päikeseelektrijaama kogumaksumus vastavalt hinnapakkumisele

Kes on päikeseelektrijaama omanik peale ehituse valmistamist?: Klient

Kes vastutab päikeseelektrijaama opereerimise ning hooldamise eest ning kes kannab kulud?: Klient

Igakuine tasu: Puudub

Lepinguperiood: Puudub siduv leping peale päikeseelektrijaama valmimist

Omafinantseeringuta päikeseenergia täisteenus
Eesti turul unikaalne päikeseenergia täisteenus võimaldab ettevõtjal muretult oma põhiärile keskenduda ning päikeseelektri tootmisega seonduv Eesti Energia hooleks jätta.

Eesti Energia paigaldab päikeseenergia lahenduse tasuta kliendi vabale pinnale ning hoolitseb ka päikeseelektri tootmise ja sellega seonduva eest. Kliendil puudub investeeringuvajadus ning tasuda tuleb jooksvalt vaid toodetava elektri eest kokkulepitud hinna alusel.

Miks Päikeseelekter Pluss?

Päikeseelekter on täna konkurentsivõimeline alternatiiv võrgust ostetavale elektrile. Kui viimase puhul tuleb arvestada nii elektri, võrgutasu kui maksukomponentidega, siis päikeseelektriga võrgutasusid ei kaasne. Elektrihinna fikseerimine päikeseelektri lepinguga võimaldab pikas perspektiivis maandada võrguelektri turuhinna muutustest tulenevad riskid.

Investeeri ise päikeseenergiasse
Päikeseelekter on kindel madala riskiga investeering, mis aitab saavutada märkimisväärse säästu oma senistelt elektrikuludelt. Eesti Energia on abiks ettevõtte vajadustele vastava lahenduse leidmisel.

Pakume päikeseelektri tootmiseks maailma juhtivate tootjate kõrge kvaliteediga seadmeid, mis on läbinud hoolika valikuprotsessi. Tagame sujuva protsessi projekteerimisest kuni lõpliku seadistamise ja tootmiseks üleandmiseni. Hoolitseme vajalike ehitus- ja tegevuslubade ning võrguliitumise dokumentatsiooni eest.

Miks Eesti Energia?

  • Muretu – tagame ladusa protsessi ideest teostuse ja objekti üle andmiseni koos dokumentatsiooniga kliendi jaoks väikseima pingutusega. Taotleme vajalikud load, aitame võrgulepingu sõlmimisel ning nõustame riiklikke toetusskeemide osas, mis aitavad taastuvenergialahenduste rahastamisel. Lisaks ostame omatarbest üle jääva elektri tagasi.
  • Kindel kvaliteet – pakume maailma juhtivate tootjate seadmeid ning paigalduse eest hoolitsevad Eesti Energia kogenud spetsialistid.
  • Usaldusväärne ja kindlustunnet pakkuv – kuna tegemist on pikaajalise investeeringuga, saame garanteerida, et oleme küsimuste tekkimisel olemas nii täna kui ka aastate pärast.
  • Personaalne – leiame iga kliendi võimalustele ja vajadustele sobiva lahenduse, mis aitaks panna aluse energia- ja keskkonnasäästlikumale elustiilile.

Tehtud tööd

Oleme tänaseks paigaldanud kümneid päikseelektrijaamu üle Eesti, koguvõimsusega üle 4 MW. Paigaldame nii viil- kui ka lamekatustele ning maapinnale. Iga päikeseelektrijaam on erilahendus ning projekteeritud lähtuvalt hoone eripäradest ning kliendi vajadustest.

elektrijaam

Estonia piimafarmi päikeseelektrijaam

Paigaldasime Järvamaal asuva Estonia piimafarmi katusele 644 päikesepaneelist koosneva päikeseelektrijaama võimsusega 174 kW. Tegemist on Päikeseelekter Pluss lahendusega, mille puhul puudub kliendil investeerimisvajadus ning toodetud elekter saab kliendile olema võrgust ostetavast elektrist odavam. Samuti on päikeseelektri hind fikseeritud terveks lepinguperioodiks, seega mida rohkem tulevikus elektri hind tõuseb, seda suurem on kliendi sääst. Paigaldatud süsteem katab ca 15% kogu kliendi aastasest elektritarbimisest, sealjuures üle poole ettevõtte päevatarbimisest aprillist augustini.

greif trükikoda

Greif trükikoja päikeseelektrijaam

Tartumaal asuva Greifi tootmishoone kõrvale rajasime 800 päikesepaneelist koosneva päikeseelektrijaama võimsusega 216 kW. Paigaldatav süsteem katab 20% kogu trükikoja aastasest elektritarbimisest ning võtab enda alla pea 3000 m2 maad. Tegemist on samuti Päikeseelekter Pluss lahendusega.

tasku

Tasku keskus

Paigaldasime Tartu ühe suurima kaubanduskeskuse lamekatusele 560 päikesepaneeli koguvõimsusega 151 kW. Paigaldatud süsteem katab 4% kogu keskuse aastasest elektritarbimisest. Projekti muutis keerulisemaks mitmete ventilatsiooniseadmetega eritasandiline katus. Ohutuse ja kandevõime tagamiseks teostasime vajalikud konstruktorarvutused.

kortermaja Tallinnas

Kortermaja Tallinnas

Tallinnas asuvasse kortermajja paigaldasime päiksepargi võimsusega 5,7 kW. Paneelid paigaldasime bituumenkattega lamekatusele. Tööd teostasime tellija projekti põhjal, mille osas tegime parema lõpptulemuse huvides muudatusi. Ehituse lõpptulemust ja toodangut mõjutab tõsiasi, et päiksepargi projekteerimisel ei olnud arvestatud majas planeeritud muude ehitustöödega ning hoone katusele paigaldatud ventilatsiooniseadmetega. Optimaalse ja algselt loodetud tootlikkuse saavutamiseks oleks tulnud teha olulises mahus täiendavaid kulutusi, mis poleks olnud mõistlikud.

kortermaja Kehras

Kortermaja Kehras

Kortermaja Kehras, millele ehitasime päiksepargi võimsusega 15,7 kW. Päiksepark paigaldati 5-korruselise maja plekk-katusele. Tööd teostasime tellija projekti põhjal.