Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

4 olulist fakti, mida peab teadma elektrikulude kokkuhoiust tootmisettevõttes
Äri, Sääst

08.06.2021

… ja ohukohad, mida kindlasti vältida, kui oled uuendamas tööruumide valgustuslahendusi.

Tööstusettevõtete igapäevane väljakutse on leida oma tegevuses parim hinna ja kvaliteedi suhe. Väljakutse on nii toorainete sisse ostmisel, tootmiskulude osas kui ka kontoritehnika hankimisel. Sama põhimõte kehtib ka projektidele, millega soovime saavutada energiasäästu. Otsida tasub suurimat võimalikku säästu, mida saavutada võimalikult väikese kuluga.


Erinevad energiasäästu lahendused mõjutavad lisaks energiakulule ka meie töökeskkonda. Vaadeldes projekte üldiselt, on esmalt oluline sõnastada saavutamist vajav eesmärk.

Eesmärk võiks olla:

 • vähendada tootmise sisendkulusid;
 • parandada töötajate töökeskkonda;
 • edendada vastutustundlikkust ja aidata kaasa ettevõtte rohelise kuvandi loomisele püüeldes väiksema süsinikujalajälje poole.
 • Lisaks valitud eesmärgile tasub hinnata ka selle suhet ettevõtte strateegiliste eesmärkidega. Kui ettevõte on näiteks võtnud strateegilise otsuse vähendada tegutsemiskulusid järgneva kolme aasta jooksul 30%, saabki hakata arendusprojekte planeerima sellest lähtuvalt ning võtta eeskätt lahendamiseks ette need teemad, mis toovad ettevõttele suurima säästu.

  1. Olulised näitajad valgustuslahenduse kvaliteedi mõistmiseks

  Selleks, et valgustuse kvaliteeti hinnata, peab esmalt mõistma konteksti. Tänapäevased LED-valgustid koosnevad kolmest osast: valgusallikast, liiteseadisest (s.o elektroonika, mis juhib kogu süsteemi) ja jahutusest.

  Euroopa Liidus on valgustid toodetud järgides elektroonikatööstuses kehtivaid standardeid, millest annab tuletada ka tunnuseid, mille abil me valgusteid teineteisega võrdleme. Kolm peamist kvaliteedinäitajat on elektrienergia tarbimine, lahenduse eluiga ja silmamugavus.

  Elektrienergia tarbimine väljendub otseselt elektriarves. Kõige efektiivsemad lahendused tarbivad nii palju kui vajalik ning nii vähe kui võimalik. Üksiku valgusti efektiivsust võib mõõta ühikuga luumen/vati kohta ning lahendust tervikuna vatt/ruutmeetri kohta. Targa juhtimise abil on võimalik lahendust muuta veelgi efektiivsemaks. Kaasaegsete LED-valgustite energiasäästlikkusest saad lähemalt lugeda meie blogiartiklist.

  Lahenduse eluiga näitab, kui kaua on antud lahendusega tagatud vastavus valgustehnilistele standarditele. Selleks, et lahendus oleks ka kümne aasta pärast sama hea, tuleb alguses kasutada rohkem ja võimsamaid valgusteid, kui otseselt vaja, sest keskkonnamõjude tõttu valgustihedus aja jooksul paratamatult langeb. Oodatavast elueast sõltub otseselt ka lahenduse maksumus.  NÄIDE PÄRIS ELUST: Lahenduse teostaja lubas valguspaigaldise elueaks 10+ aastat. See tähendab, et ka 10 aasta möödumisel peaks ruumides valgustiheduse mõõtmine näitama tulemusteks lubatud 300 lx. Nagu näha kõrval olevatelt piltidelt, on reaalsuses valgustustihedus alla nõuete juba 3 aastat pärast paigaldust. Ruumi eri kohtades mõõdetuna on tulemused nt 269 või lausa 235 lx. Foto: Eesti Energia

  Silmamugavus on töötajate jaoks kindlasti kõige olulisem kvaliteedinäitaja. Silmamugavuse all mõistame lahenduse ühtlust (kui madal on ruumi kõige pimedama ning ruumi keskmise valgustiheduse vahe), räigust (ebamugavustunne, mida kogetakse väga eredate, pimestavate valgustite vaatamisel) ning värviedastusindeksit. Otse päikesesse vaatamine on maakeral saavutatav maksimaalne räiguse tase. Räigust saab piirata, peites valgusallikat oma vaateväljast.  NÄIDE: Väga räige valgustus kaubanduskeskuse parklas, kus on ereda valgusega püütud esile tuua jalakäijate ülekäigurada. Liiga suure räigusega lahendus ei pruugi ülekäiguraja nähtavust ja jalakäijate turvalisust tõsta, vaid paneb vaataja pigem silmi kissitades pilku eemale pöörama. Foto: Eesti Energia

  Värviedastusindeks näitab, kui hästi on võimalik eristada erinevaid värve tehisvalguse all. Näiteks vanadel kollaka valgusega tänavavalgustitel on värviedastusindeksi väärtus ligi 40. Kunstigaleriides, kus iga toonivarjundi märkamine on oluline, on see väärtus viidud võimalikult saja ligi.

  2. Millised näitajad on kõige olulisemad?

  Seda, milline peaks olema siseruumis töökohtade valgustus, defineerib peaasjalikult valgusstandard EVS-EN 12464-1, mille järgi on olulisteks parameetriteks valgustustihedus, räigus, ühtlus ja värviedastusindeks.

  Vaieldamatult levinuim ja tuntuim näitaja on valgustustihedus. Valgustustihedust mõõdetakse luksides ning seda võetakse sageli ka uute lahenduste loomisel aluseks. Samas jälgides ainult seda üht väärtust, jääb tähelepanuta kõik muu, ning tulemuseks võib olla halb kasutajakogemus.

  Kui tööandjale on tähtis töötajate ohutus ja mugav töökeskkond, peab valgustuse uuendamisel alati esmalt pidama silmas räigust ja ühtlust ning alles seejärel hindama valgustustihedust. Nõnda on tagatud töötaja jaoks parim kvaliteet. Hea lahenduse jaoks peavad olema kõik nõuded täidetud.

  3. Valgustuse renoveerimine on investeering

  Valgustuspaigaldise renoveerimine on kahtlemata üks võimalik projekt energiakulude kokkuhoiuks. Investeeringu tootlikkust vaadates on valgustuse renoveerimise üks kiiremini äratasuvaid ning parimat tootlust pakkuv investeering. Näiteks tööstused, kus käib tööl vähemalt kaks vahetust ning kus valgustid põlevad kaua, on juba viie aastaga võimalik saavutada 50% tootlikkus (IRR e internal rate of return).

  Sageli on tegemist ka investeeringuga, mis on vältimatu, sest tehnoloogia on juba iganenud või amortiseerunud ning vanu valgusallikaid on katkiläinute tükk tüki haaval asendamiseks turult järjest raskem leida. Siinkohal on võimalik kasutada erinevaid terviklahendusi, mis kliendile kättesaadavaks tehtud.

  Näiteks valgustus teenusena on Eesti Energia poolt pakutav terviklahendus, kus esialgse investeeringu teeb Eesti Energia ning ettevõtte kanda jääb vaid igakuine teenustasu keskmiselt 3-5-aastase lepinguperioodi vältel. Sealhulgas on uute valgustite ja täishooldusteenuse kasutuselevõtu korral on igakuine makstav kulu ikkagi sama suur kui eelnevalt – loe lähemalt siit.  Tehtud tööde varal saab väita, et mõningatel juhtudel on võimalik sääst valgustuse elektrikuludelt isegi üle 70%. Loe lähemalt, millise tasuvusaja ja säästuga on neli ettevõtet oma valgustusekulusid vähendanud.

  4. Valgustuse renoveerimine kui töökeskkonna parandamise võimalus

  Töökeskkonna seisukohalt on tehisvalgustus töökohal sageli vältimatu ja mõnikord sõltub valgustuspaigaldisest isegi teostatava töö kvaliteet. Kui toodang on kvaliteetne, aitab see hoida usalduslikke kliendisuhteid ning pikaajalises perspektiivis kasvatada tulusid ning head mainet.

  Seejuures on töökeskkonnaga laiemalt seotud ka töötajate heaolu, mis omakorda vähendab heade töötingimuste korral personali voolavust ning sellega kaasnevaid kulutusi.

  Valgustuslahendus on kahtlemata paljude ettevõtete jaoks üks lihtsamaid ja kiiremaid kuluefektiivsuse tõstmise võimalusi. Eesti Energia pakutav olemasoleva valgustuslahenduse analüüs ning tasuvusarvutused valgustuslahenduse väljavahetamiseks on ettevõtetele tasuta.

  Valgustuslahendustest lähemalt