Iseteenindus

Süsinikuneutraalne keemiatööstus

Eesti Energia valmistub üleminekuks kütuste tootmiselt CO2 neutraalsele keemiatööstusele. Eesmärk on jõuda süsinikuneutraalse keemiatööstuseni etapiti hiljemalt aastaks 2045.

Mida hakkame tegema?

Meil on pikaajaline põlevkivi töötlemise kogemus, oskused ja tehnoloogia, mida me arendame kestlikuks keemiatööstuseks. Soovime, et sellest kasvaks võimalikult palju tulu Ida-Virumaale ja riigile - säiliksid töökohad, kasvaks kompetents ja loodus oleks hoitud.

Tegemist on põlevkivitööstuse järgmise arenguetapiga, kus lisaks põlevkivile võtame kasutusele ka jäätmekäitluses üle jääva plasti ja vanarehvid ning toodame sellest süsinikuneutraalselt targemaid tooteid, näiteks toormaterjali peamiselt rõiva- ja plastitööstusele.

Lõpetame põlevkivist elektri tootmise aastaks 2030. Põlevkivist vedelkütuste tootmise arendame ringmajandusel põhinevaks keemiatööstuseks etapiti hiljemalt aastaks 2045.

Meil on pikaajaline põlevkivi töötlemise kogemus

Huvitavat lugemist

VIDEO: Eesti Energia teekond süsinikuneutraalse keemiatööstuseni
Keemiatööstus

03.08.2022

Loen edasi »

Kuidas plastist, rehvidest ja põlevkivist õli välja kuumutada ehk mis on pürolüüs?
Keemiatööstus

04.07.2022

Loen edasi »

Eesti Energia investeeris mullu süsinikuneutraalsuse saavutamiseks teadus- ja arendustöösse 11 miljonit eurot
Keemiatööstus

12.04.2022

Loen edasi »

Tunnustasime Andekate Noorte Energiafondi parimaid
Keemiatööstus

16.12.2021

Loen edasi »

Miks me seda teeme?

Aitame vähendada kliimasoojenemist ja püüame kinni CO2.

Lahendame jäätmeprobleemi ja võtame kasutusele jäätmeplasti ning vanarehvid, tootes sellest keemiatööstuse toormaterjali, millest saab omakorda teha uusi igapäevaeluks vajalikke tooteid.

Säilitame Ida-Virumaa töökohad ja arendame koostöös teadlastega Eestile ainuomast põlevkivikompetentsi.

Kasvatame tulu ettevõttele, Ida-Virumaale ja riigile.

Arendame oskusi ja tehnoloogiat, mida saame hakata eksportima.

Kuidas me seda teeme

Selleks, et meie tegevus oleks keskkonnasõbralik, otsime koostöös teadlastega võimalusi keemiatööstuse süsinikuneutraalseks muutmiseks.

2021. aasta alguses käivitatud Eesti Energia ja TalTechi uurimustöö esimesed etapid kinnitasid, et CO2 püüdmiseks vajalik tehnoloogia olemas. Ka kinnipüütud CO2-st on võimalik tulevikus keemiatööstuse abil toota erinevaid kemikaale.

CO2 püüdmise uuring Uuringu eesmärk

CO2 püüdmise uuringu eesmärk

Uuringu eesmärk on hinnata kahe erineva CO2 püüdmistehnoloogia – amiini-absorptsioon ja hapnikus põletamine - sobivust põlevkivitööstusele ja tuleviku keemiatööstusele.

Praegu ehk uuringu viimases etapis viiakse TalTech'i katseseadmel läbi testid koostöös rahvusvaheliste tehnoloogiapkkujatega, et täpsemalt uurida CO2 püüdmise tehnoloogiate ning Enefit280 koostoimimise eripärasid.

Uuringu tulemusena selgub Enefit280 seadmele tehnoloogiliselt ja majanduslikult kõige sobivaim CO2 püüdmise tehnoloogia. 

CO2 püüdmise uuring

Lahendame jäätmeplasti probleemi

Plast tekitab kogu maailmas ja ka Eestis palju keskkonnaprobleeme. Eesti Energial on olemas tehnoloogia, mis saab sellele probleemile lahendust pakkuda. Me käsitleme jäätmeplasti kui väärtuslikku ressurssi, millest saab uusi tooteid teha.

See tähendab seda, et me vähendame keemiatööstuses põlevkivi osakaalu ja suurendame ringmajandusest saadud toorme - jäätmeplastid ja vanarehvid - osakaalu oma tööstuses. Praegu on käimas Frankfurdis stendikatsed ettevõttes Enefit Outotec Technology, mille tulemused saame teada 2021. aasta lõpuks. Plastide tööstuslikku kasutust alustame alates 2024. aastast.

4 põnevat fakti

Plastide kasutamiseks keemiatööstuses võtsime aluseks SEI Riikliku sorteerimisuuringu (2020) ja analüüsime koostöös TalTech Põlevkivi Kompetentsikeskusega plaste, mis Eesti kodumajapidamistes tekivad. Eesmärk oli uurida kodumajapidamistes tekkiva plasti sobivust keemiatööstuse tehnoloogiaga.

Keemiatööstus võimaldab ümber töödelda ka selliseid plaste, mida praegu saab ainult põletada või ladestada. See oluline tehnoloogiaarendus võimaldab jäätmeplastist näiteks uusi plastpakendeid toota.

Plastides on põlevkiviga võrreldes üle kolme korra rohkem õli.

CO2 võib muutuda probleemist võimaluseks. Meie eesmärk on muuta ka CO2 väärtuslikuks ressursiks, millest saab toota metanooli ja kaltsiumkarbonaati.

Seotud teemad

Eesti Energiast

Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

Vaatan lähemalt

Kontaktid

Leiad meie kontaktid siit lehelt

Võtan ühendust

Vastutustundlik energia

Vaata siit, milline on meie teekond süsinikuneutraalseks ettevõtteks

Vaatan lähemalt