Iseteenindus

Paindlik energia juhtimine

Teeni lisatulu oma ettevõtte elektriseadmetega

Teeni tulu kuni 15% ilma täiendavate investeeringuteta

Enefiti paindlik energiajuhtimise teenus võimaldab teenida tulu oma elektrit tarbiva või tootva seadmega selle koormust muutes.

Elektrit tarbivate ja tootvate seadmete koormusgraafikut saab ajas nihutada põhiprotsesse häirimata. Seda nimetatakse seadme energiatarbimise või -tootmise paindlikkuseks.

Seadmete paindlik juhtimine võimaldab elektrisüsteemis kasutada rohkem taastuvenergiat ja vähendada tööstusettevõtete keskkonnajälge. Paindlikkus võimaldab seadme omanikul teenida lisatulu, osaledes elektrisüsteemi tasakaalu hoidmises.

Näiteks saab külmhoone temperatuuri lühiajaliselt ühe kraadi võrra muuta, pumbajaamas pumbata vett 30 minutit hiljem või muuta elektrikütteseadme küttegraafikut.

Olenevalt seadmest on teenitav tulu kuni 15% seadme aastasest elektritarbimise või -tootmise vastavalt kulust või tulust.

Teenusega liitumise kulud kannab Enefit ning teie ettevõte selleks täiendavaid investeeringuid tegema ei pea.

Arvutan võimaliku tulu
Video vaatamiseks on vajalikud turunduslikud küpsised. Küpsiste õiguseid saad muuta küpsiste seadete all. Videot saad vaadata ka Youtube'i keskkonnas.

Vähenda oma ettevõtte keskkonna jalajälge

Liitu uudse paindliku energiajuhtimise teenusega

Millised seadmed sobivad paindliku energiajuhtimise teenuse kasutamiseks?

Sobivad kõik elektriseadmed, mille koormusgraafikut saab nihutada

Tööstuslikud tarbijad
 • Veesoojendid ja -boilerid
 • Pumbad
 • Ahjud
 • Kütte- ja külmutusseadmed
 • Purustid
 • Kompressorid
 • Reserv- ja varuseadmed
 • Tööstuslikud akud
 • UPSid
 • Generaatorid​
 • Elektritransport
 • Elektribussid
 • Elektriautod
 • Elektripraamid
 • Laadimisjaamad
 • HAJUTATUD TOOTMISÜKSUSED
 • Tuulepargid
 • Päikeseelektrijaamad
 • Koostootmisjaamad
 • Pumphüdroelektrijaamad
 • Miks ühendada oma seade paindliku energiajuhtimise teenusega?

  Parim lahendus ei vaja pingutust

  Muudate kulu tuluks

  Säästate elektrikuludelt kuni 15% aastas

  Investeeringuvaba

  Katame kõik teenuse käivitamise ja hooldusega seotud kulud

  Riskivaba

  Teenuse kasutamine on turvaline ja teie ettevõtte kontrolli all

  Innovaatiline

  Seadmete juhtimine automaagiliselt põhiprotsesse häirimata

  Kuidas paindlik energiajuhtimise teenus töötab?

  Teie ettevõtte seadme(te) nutikaks ja automaatseks juhtimiseks ning energiaturul rahateenimiseks ühendame selle virtuaalse elektrijaamaga (virtual power plant ehk VPP), mis osaleb aktiivselt energiaturul, otsides parimaid võimalusi teie ettevõttele väärtuse loomiseks.

 • Seade ühendatakse turvalise andmesidekanali kaudu Enefit VPP-platvormiga, mis omab ISO 27001 infoturbesertifikaati
 • Seade saadab VPP-platvormile informatsiooni oma töörežiimi ja valmisoleku kohta ning saab platvormilt signaale koormuse muutmiseks ja taastamiseks
 • VPP teeb optimaalse valiku, millistele ühendatud seadmetele ja milliseks ajaperioodiks saadetakse koormuse muutmise tellimus​
 • Võimalus, mitte kohustus: kokkuleppeliste eelhäälestuste muutmiseks on igaks päevaks ja tunniks võimalik määrata, kas seade on VPP jaoks saadaval või mitte
 • Paindliku energiajuhtimise teenuse tuluprognoos

  Arvuta välja, millist tulu saab sinu ettevõtte teenida paindliku energia juhtimisega

  1. Seadme režiim? *

  2. Seadmete valik *

  Vali üks või mitu seadet, mis ühendatakse paindliku energiajuhtimise teenusega

  3. Seadmete võimsus ja tööaeg

  Seadme(te) hinnanguline aastane elektrikulu


  Tulu hinnang aastas

  kuni

  Soovin pakkumist

  Paindliku energiajuhtimise teenuse päring

  Tellija andmed

  Oled meie klient? Login sisse

  TULUPROGNOOSI ARVESTUSED ON SALVESTATUD NING LISATAKSE PÄRINGULE AUTOMAATSELT

  Ettevõtte esindaja andmed
  Esindaja nimi on kohustuslik
  Esindaja perekonnanimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Ettevõtte andmed
  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Registrikood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik

  Meie lubame

  Paindliku energiajuhtimise teenusega juhime teie ettevõtte elektriseadmeid nähtamatult. Nii võidate ajas kui rahas, tarbite targalt ja keskkonda hoides ning seda kõike riskivabalt ja ekspertide toel.

 • Odavama ja puhtama elektri läbimurde saavutame koostöös teiega, kui usaldate meid oma seadmeid läbi nutikate lahenduste targalt, turvaliselt ja tulusalt juhtima
 • Juhime seadmeid vaid neil aegadel, kui lubate meil seda teha
 • Kasutame end tõestanud ja tugeva rahvusvahelise referentsiga virtuaalse elektrijaama (VPP) platvormi
 • Tagame VPP ja teie ettevõtte seadmete ühenduse töökindluse ja -võimekuse​
 • Tagame, et teie ettevõte ei pea ise midagi täiendavalt investeerima, juhtima ega seadistama: kõik on täisautomaatne
 • Tagame, et seadmed tarbivad energiat targalt, teenides teie ettevõttele täiendavat tulu
 • Teie ettevõtte tark elektritarbimine ja paindlikkuse kasutuselevõtmine võimaldab võtta kasutusele rohkem taastuvenergiat ja aitab vähendada CO2 heitmeid​
 • Enefiti virtuaalse elektrijaamaga seadmete ühendamise skeem

  Flex skeem
  Legend

  Firewall / OpenVPN
  tulemüür

  OpenVPN
  virtuaalne privaatvõrk

  PLC (Programmable Logic Controller)
  programmeeritav loogikakontroller

  Master / Slave
  ülem/alam

  Modbus RTU/TCP
  sideprotokoll

  OPC UA
  sideprotokoll

  SCADA(Supervisory Control and Data System
  tööstuslike protsesside visualiseerimise ja juhtimise süsteem

  Kuidas teenust kasutama hakata?

  Tuvastame potentsiaali

  Analüüsime teie ettevõtte seadmete potentsiaali teie ettevõttele tulu teenida

  Arvutame võimaliku tulu

  Arvutame potentsiaalse teenitava tulu, kui ühendate oma seadme virtuaalse elektrijaamaga

  Määrate VPP jaoks kasutuskriteeriumid

  Lepime kokku kriteeriumid ja tingimused seadme kasutamiseks, et tagada protsesside sujuv toimimine igal hetkel

  Pakume lahenduse

  Teeme ettepaneku tehniliseks lahenduseks ja teenuse kasutamise alustamiseks

  Teenite tulu

  Sõlmime lepingu, et saaksite alustada tulu teenimist ühegi täiendava pingutuseta ja anda sellega panus puhtama energia kasutuselevõttu

  Soovin lisainfot

  Tehtud tööd

  Liwathon EOS

  Virtuaalne elektrijaam vähendab Liwathon E.O.S.-i kulusid

  Virtuaalne elektrijaam uue ja innovaatilise lahendusena muudab terminalide töö kuluefektiivsemaks, võimaldades terminalide tehnoloogilise protsessiga paratamatult kaasas käiva energiaülejäägi müüa elektriturule tagasi.

  Gert Tiivas, Liwathon E.O.S. juhatuse esimees
  Näidis 2

  Kaevanduse pumpla nutikas juhtimine võimaldab võita energiakuludelt 7% aastas

  Kaevanduse pumpade ühendamine virtuaalse elektrijaamaga võimaldab olemasolevad seadmed nutikamalt ja efektiivsemalt tööle panna ning vähendada seeläbi tootmisega seotud püsikulusid. Kogu protsess on automatiseeritud ega vaja meie töötajate igapäevast sekkumist ehk hea näide innovatsioonist, kus sisult kõrgtehnoloogilise teenuse kasutamine on kliendi jaoks tehtud 100% vaevavabaks.

  Andres Vainola, Enefit Power´i juhatuse esimees

  Korduma kippuvad küsimused

  Paindlik energia juhtimine võimaldab virtuaalse elektrijaama (virtual power plant e. VPP) platvormi kaudu teenida teie ettevõtte elektrit tarbiva või tootva seadmega täiendavat tulu. VPP osaleb sellega ühendatud seadmetega reguleerimisturul, kus paljudel tundidel on elektrihinnad võrreldes tavalise Nord Pool börsihinnaga soodsamad. See annab võimaluse seadme omanikul teenida lisatulu ka juhul, kui jälgitakse tavapärast elektri börsihinda või energiatarbimine on muul moel optimeerinud. Tarbitav energiakogus ja ettevõtte protsessid seejuures ei muutu.

  Lepime alati kokku, millistel aegadel ja millistes piirides tohib teie ettevõtte elektriseadmeid reguleerida. Vajadusel saate neid aegu ja piire meie veebiportaali alati kaudu muuta. Teie seadme tööd juhtiv kontroller küsib regulaarselt meie paigaldatud täiendavast kontrollerist, kas reguleerimistellimusi on saabunud. Kui tööprotsessi muud parameetrid seda lubavad, teeb teie seadme kontroller saadud infost lähtudes lülituse. Reguleerimistellimust otse teie seadmele seega ei saadeta. Testime enne teenuse käivitamist kogu protsessi põhjalikult, et veenduda mõlemapoolselt selle korrektses ja turvalises toimimises. Kuna elektriturgudel toimub kauplemine 24/7, on teenus pideva jälgimise all ja meie eksperdid vajadusel saadaval.

  Andmevahetus teie elektriseadme ja virtuaalse elektrijaama platvormi vahel toimub üle turvalise VPN-kanali. Kohapealne kommunikatsioon seadmega toimub teie seadmega sobiva tööstusliku andmevahetusprotokolli vahendusel (nt Modbus TCP). Kogu meie VPP-lahendus vastab ISO/IEC 27001:2017 infoturbestandardile.

  Virtuaalse elektrijaamaga ühendamiseks sobivad kõik elektrit tarbivad või tootvad seadmed, mille koormust saab kuni tunniks ajaks muuta nii, et ettevõtte tavapärased protsessid ei ole sellel ajal häiritud. Olenevalt seadmest ja protsessist võib koormuse muutmine tähendada selle seadme lühiajalist väljalülitamist või koormuse muutmist etteantud piirides näiteks sagedusmuunduri abil.

  Võtke meiega ühendust ja arutame võimalused koos läbi! Meil on kogemus väga erinevate seadmetega. Teie tunnete jällegi oma ettevõtte protsesse. Koos leiame parimad võimalused virtuaalse elektrijaamaga liitumiseks ja seadme paindlikkuse kasutamiseks täiendavaks väärtuse loomiseks.

  Teenimise võimalus on keskmiselt iga nädalapäeva igal kolmandal tunnil sõltumata sellest, kas tegemist on tipptunni, öise või päevase ajaga. Virtuaalse elektrijaama abil osaleme reguleerimisturul, kus hind sõltub tunnisisesest elektri tootmise ja tarbimise tasakaalust. Näiteks kui tuul puhub prognoositust nõrgemini, väheneb võrgus tuuleenergia osakaal alla prognoositud taseme ja tekib elektri puudujääk. Selle tulemusena tekib reaalajaline vajadus täiendava elektrienergia järgi võrgus ning hind reguleerimisturul kerkib kõrgemaks kui börsihind.

  Kui virtuaalne elektrijaam on selleks tunniks turule pakkumise teinud, siis süsteemioperaator (nt Eestis Elering) saadab VPP-le pakkumise mahus tellimuse tarbimisseadmete koormuse alandamiseks või tootmisseadmete koormuse tõstmiseks.

  Virtuaalne elektrijaam saadab tellimuse edasi neile seadmetele, mis on sellel tunnil märgitud saadavaks ning nende koormus muutub vastavalt. Selliselt taastub VPP vahendusel elektrivõrgu tasakaal ning sellesse panustamise eest teenivad seadmete omanikud tulu. Üldise võrgutasakaalu taastumisel lülituvad seadmed tavarežiimi. Vajadusel kordub sama protsess järgmisel tunnil.

  Teie elektriseade peab saavutama etteantud võimsuse 15 minuti jooksul pärast reguleerimistellimuse saamist.

  Virtuaalse elektrijaama kliendiportaali kaudu saate igal hetkel märkida, et teie ettevõtte seadmeid mingil perioodil kasutada ei saa. VPP-platvorm arvestab sellega turule pakkumisi esitades ja seadmetele reguleerimistellimusi saates automaatselt.

  Oma ettevõtte seadme ühendamiseks virtuaalse elektrijaamaga ja selle abil täiendava tulu teenimiseks ei pea olema Enefiti teiste teenuste klient.

  Enefit on reguleerimisturul võrdses positsioonis iga teise sarnast teenust pakkuva ettevõttega. Nii Eesti kui Euroopa Liidu seadused ja muud regulatsioonid nõuavad, et kõik turuosalised, nii iseseisvad energiavahendajad ehk agregaatorid kui elektrimüüjad ja -tootjad peavad saama võrdsetel alustel tegutseda.

 • Muudate kulu tuluks, säästes elektrikuludelt kuni 15% aastas.
 • Teenus on investeeringuvaba, sest Enefit katab kõik teenuse käivitamise ja hooldusega seotud kulud.
 • Teenus on teie ettevõtte jaoks riskivaba, sest kasutame mitmes riigis ja erinevatel turgudel edukalt kasutusel olevat töökindlat ja turvalist tehnoloogiat.
 • Virtuaalse elektrijaamaga ühendatud seadmete energiatarbimisest ja kõigist tehtud tehingutest saate mugava ülevaate virtuaalse elektrijaama kliendiportaalist.
 • Enefitis töötavad pikaajalise kogemusega energiakauplejad, kellel on põhjalik teadmine nii Eesti kui lähiriikide energiaturgudest.
 • Meie energiakauplejad kasutavad elektriturgudel kauplemiseks kõrgtehnoloogilist robotkauplemissüsteemi, mis võimaldab meil tänu algoritmidele pakkumisi täpsemalt hinnastada ning selle abil tulu maksimeerida.
 • Enefitil on eri tüüpi seadmetest koosnev mitmekülgne kauplemisportfell, mistõttu saame turul olla enamusel tundidest ning olla viimase hetkeni paindlikud, kui kliendi seadet on vaja pakkumisest eemaldada.
 • Seotud teemad

  Elektripaketid

  Vali ettevõttele sobiv elektripakett

  Elektripakettide valik

  Päikesepaneelid

  Tooda ise keskkonnasõbralikku elektrit

  Soovin toota

  Energiamärgis

  Saa teada hoone energiaklass

  Loen lähemalt