Iseteenindus

Käidukorraldus

Usalda oma elektripaigaldise ohutus ekspertidele

Elektripaigaldise käit hoiab elektrisüsteemid töökorras

Käidukorralduse peamine eesmärk on elektririkkeid ennetada, mitte tegeleda võimalike tagajärgedega. Selleks, et hoone elektrisüsteem oleks töökorras ja ohutu, vajab see järjepidevat hooldamist.

Kui elektrisüsteemi peakaitse on suurem kui 100 A, on käidukorraldus kohustuslik.

Tellin käidukorralduse

Miks eelistada käidukorraldajana Enefiti?

 • Usaldusväärne ja mugav
  Pakume terviklikku teenust, haldame kogu elektrisüsteemi ja võtame asjaajamise enda peale.
 • Järjepidev kontrollimine
  Teeme korrapäraselt elektrisüsteemi tehnilisi kontrolle, et avastada kõrvalekalded võimalikult kiiresti.
 • Hoiame paberid korras
  Hoiame korras hoone elektrisüsteemi dokumentatsiooni, sh projektid, skeemid ja hoolduskava.
 • Hooldame ja parandame
  Korraldame kõik vajalikud elektrihooldus- ja parandustööd, et tagada hoone elektrisüsteemi tõrgeteta töö.
 • Igakülgne abi alati olemas
  Meie käidukorralduse teenus sisaldab peale kohustusliku elektripaigaldise käidu ka abi hoone elanikele ja rentnikele elektriprobleemide lahendamisel.
 • Käidukorralduse teenuse viis sammu

  Esmane ülevaatus ja pakkumise esitamine
  Sõlmime lepingu ja koostame käidukava
  Käidutehnik külastab objekte ja teeb kavakohased ülevaatused
  Aktide koostamine elektripaigaldise olukorra kirjeldusega
  Vajadusel koostame pakkumise ja kõrvaldame tekkinud puudused

  Enefit – usaldusväärne partner

 • Meil on üle 500 rahuloleva käidukorralduse kliendi.
 • Enefiti hooldatud elektrisüsteemides ei ole olnud ühtegi õnnetusjuhtumit, millega oleks kaasnenud kahju tervisele või varale.
 • Meie tehnikutel on nii vajalikud teadmised kui ka pikaajaline kogemus elektripaigaldise käidu pakkumisel.
 • Meie teenusele kehtib garantii nii täna kui ka tulevikus.
 • Enefit – usaldusväärne partner

  Paketilahendused

  Korteriühistute käidupakett
  Standard

  Standardpakett sisaldab:

 • Kuumenemisjälgede puudumise kontroll
 • Ühendusklemmide kinnituste ülevaatus
 • Kaitselülitite seisukorra hindamine
 • Vaatan rohkem »

  Hind

  84 € + km /kuu

  Hind 60 korteriga KÜ puhul

  Küsin pakkumist

  Korteriühistute käidupakett
  Ekstra

  Ekstra pakett sisaldab:

 • Kõik standardpaketi teenused
 • Kilpide puhastus
 • Valgusallikate vahetus
 • Vaatan rohkem »

  Hind

  96 € + km /kuu

  Hind 60 korteriga KÜ puhul

  Küsin pakkumist

  Suurhoonete käidupakett

  Sobib suurematele hoonetele (ärihooned, koolid, haiglad)


  Standard

  Standardpakett sisaldab:

 • Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll
 • Rikkevoolu kaitselülitite testimine
 • Turvavalgustuse kontrolltoimingud
 • Vaatan rohkem »

  Paketi lõplik hind selgub pärast hinnapakkumise küsimist

  Hinnanäide

  Keskmise koolimaja suurusega ettevõte - alates 285 € + km /kuus

  Küsin pakkumist

  Suurhoonete käidupakett

  Sobib suurematele hoonetele (ärihooned, koolid, haiglad)


  Ekstra

  Ekstra pakett sisaldab:

 • Kõik standardpaketi teenused
 • Kontrolli käigus leitud väiksemate puuduste kõrvaldamine (kuni 6 h aastas)
 • Personaalne konsultatsioon
 • Vaatan rohkem »

  Paketi lõplik hind selgub pärast hinnapakkumise küsimist

  Küsin pakkumist

  Korduma kippuvad küsimused käidukorralduse kohta

  Käidutööde käigus teeb tehnik järgmisi töid:
 • Kilpide üldise seisukorra visuaalne kontroll
 • Rikkevoolu kaitselülitite testimine
 • Elektriskeemide olemasolu ja tegelikkusele vastavuse kontroll
 • Siltide ja markeeringute olemasolu kontroll
 • Kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra kontroll
 • Elektrikaablite ja maanduspaigaldise visuaalne ülevaatus
 • Kaablite ja kaitseaparatuuri ülevaatus/kontroll
 • Ühendusklemmide ja poltliideste pingutamine
 • Kuumenemisjälgede puudumise kontroll
 • Maandusjuhtide olemasolu ja seisukorra kontroll
 • Kaitseaparatuuri nõuetele vastavuse kontroll
 • Kaablite tähistuse ja tegelikkusele vastavuse kontroll
 • Evakuatsioonivalgustuse kontroll (soovi korral)
 • Kui elektrisüsteemi peakaitse (hoone peakaitse) ületab 100 amprit, on käidukorraldaja olemasolu kohustuslik.
 • Käidukorraldaja on füüsiline isik, kes on elektrivaldkonnas pädev (lepingus peab olema info pädevustunnistuse kohta) ning juhib elektripaigaldise käitu ja elektritöid.
 • Soovitame korteriühistu esindajal täpselt välja selgitada, milline on maja üldelektrisüsteem ja mis selle alla ei kuulu. Kõige lihtsam on ühistu varade hulka lugeda üldruumide valgustussüsteemid ja kõik toiteliinid kuni iga korteri peakaitsmeni (viimane kaasaarvatud). Nii kujuneb selge arusaam, kes mille eest vastutab.
 • Lambipirnide vahetus ja rikete operatiivne likvideerimine ei pruugi olla käiduteenuse osa, kuigi just neid tegevusi kiputakse pidama käidukorralduseks. Käidukorralduse eesmärk on rikkeid ennetada, mitte tegeleda tagajärgedega.
 • Seotud teemad

  Elektritööd

  Teostame nii suremaid kui ka väiksemaid elektritöid

  Elektritöödest

  Elektripaigaldise kontroll

  Veendu, et elektripaigaldis on hooldatud ja töötab ohutult

  Tellin ohutuse kontrolli

  Mida silmas pidada käidupartnerit valides?

  Olulisemad nõuanded

  Käidupartneri valik

  Korteriühistute käidupakett Standard

  Standardteenus sisaldab seadusega ette nähtud elektrisüsteemi ennetavat kontrolli.

  Kaks korda aastas:

 • Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll
 • Siltide ja markeeringute ülevaatus
 • Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele
 • Kontaktorite ja releede vibratsiooni ning müra kontroll
 • Kaitselülitite seisukorra ülevaatus
 • Kaablite tähistuse seisukord ning vastavus tegelikkusele
 • Kaitseaparatuuri vastavuse kontroll
 • Kruvide ja poltliideste seisukorra ülevaatus
 • Maandusjuhtide olemasolu ja seisukorra kontroll
 • Kilpide puhtuse kontroll
 • Elektrikaablite ja maanduspaigaldiste visuaalne ülevaatus ja korrastamine
 • Hooldustööde dokumenteerimine
 • Suhtlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Päästeametiga
 • Korteriühistute käidupakett Ekstra

  Preemiumteenus sisaldab seadusega ette nähtud elektrisüsteemi ennetavat kontrolli.

  Kaks korda aastas:

 • Elektripaigaldise osalist visuaalkontroll
 • Siltide ja markeeringute ülevaatus
 • Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele
 • Kontaktorite ja releede vibratsiooni ning müra kontroll
 • Kaitselülitite seisukorra ülevaatus
 • Kaablite tähistuse seisukord ning vastavus tegelikkusele
 • Kaitseaparatuuri vastavuse kontroll
 • Kruvide ja poltliideste seisukorra ülevaatus
 • Maandusjuhtide olemasolu ja seisukorra kontroll
 • Kilpide puhtuse kontroll
 • Elektrikaablite ja maanduspaigaldiste visuaalne ülevaatus ja korrastamine
 • Hooldustööde dokumenteerimine
 • Suhtlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Päästeametiga
 • Lisateenused:

 • Kilpide puhastus üks kord aastas
 • Valgusallikate vahetus kaks korda aastas*
 • Kortermajade visuaalne piksekaitse kontroll
 • Elektripaigaldiste auditi kontroll, võimalus audit ka läbi viia
 • Kilpide lukustuse kontroll ja lukkude paigaldamine standardpaigaldise lukuga**
 • Hinnapakkumised ja konsultatsioon nädala jooksul pärast ülevaatust
 • * Valgusallikad eraldi hinnaga vastavalt spetsiifikale
  ** Lukud eraldi hinnaga vastavalt spetsiifikale

  Suurhoonete käidupakett Standard

  Standardteenus sisaldab seadusega ette nähtud elektrisüsteemi ennetavat kontrolli. Paigaldiste ülevaatus toimub vastavalt vajadusele kas kord kalendrikuus või kord aastas.

  Kord kalendrikuus:

 • Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll
 • Rikkevoolu kaitselülitite testimine
 • Turvavalgustuse kontrolltoimingud
 • Konsultatsioon, hooldustööde dokumenteerimine
 • Kord aastas:

 • Siltide ja markeeringute kontroll
 • Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele
 • Kontaktorite ja releede vibratsiooni ning müra kontroll
 • Kuumenemisjälgede ja ühendusklemmide kinnituste kontroll
 • Kaitselülitite seisukorra ülevaatus
 • Kaablite tähistuse seisukord ning vastavus tegelikkusele
 • Kaitseaparatuuri vastavuse kontroll
 • Kruvide ja poltliideste seisukorra ülevaatus
 • Maandusjuhtide olemasolu ja seisukorra kontroll
 • Kilpide puhtuse kontroll
 • Elektrikaablite ja maanduspaigaldiste visuaalne ülevaatus ja korrastamine
 • Hooldustööde dokumenteerimine
 • Suhtlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Päästeametiga
 • Suurhoonete käidupakett Ekstra

  Preemiumteenus sisaldab seadusega ette nähtud elektrisüsteemi ennetavat kontrolli. Paigaldiste ülevaatus toimub vastavalt vajadusele kas kord kalendrikuus või kord aastas. Lisaks personaalne konsultatsioon kord aastas ning leitud väiksemate puuduste kõrvaldamine (kuni 6 h aastas).

  Kord kalendrikuus:

 • Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll
 • Rikkevoolu kaitselülitite testimine
 • Turvavalgustuse kontrolltoimingud
 • Konsultatsioon, hooldustööde dokumenteerimine
 • Kord aastas:

 • Siltide ja markeeringute kontroll
 • Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele
 • Kontaktorite ja releede vibratsiooni ning müra kontroll
 • Kuumenemisjälgede ja ühendusklemmide kinnituste kontroll
 • Kaitselülitite seisukorra ülevaatus
 • Kaablite tähistuse seisukord ning vastavus tegelikkusele
 • Kaitseaparatuuri vastavuse kontroll
 • Kruvide ja poltliideste seisukorra ülevaatus
 • Maandusjuhtide olemasolu ja seisukorra kontroll
 • Kilpide puhtuse kontroll
 • Elektrikaablite ja maanduspaigaldiste visuaalne ülevaatus ja korrastamine
 • Hooldustööde dokumenteerimine
 • Suhtlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Päästeametiga
 • Lisateenused:

 • Personaalne konsultatsioon käidukorraldajaga kord aastas:

  Räägitakse läbi võimalused ja antakse soovitused elektrisüsteemi parendamiseks, efektiivsemaks ja ohutumaks muutmiseks. Küsimused-vastused kliendi tekkinud küsimustele.

 • Pisipuuduste kõrvaldamine järgmisel käidukorral (kuni 6 h aastas):

  Käidukorraldaja tagab tööde tegemiseks vajalikke materjale ja töövahendeid. Soovi korral on võimalus sõlmida lepingu, kus fikseerime kliendile sobiva tööde tegemise mahu.

 • Standardteenusele lisandub alates 35 € kuus.

  Küsin pakkumist

  Tellija andmed

  Oled meie klient? Login sisse

  Teenus
  Palun vali teenus
  Ettevõtte esindaja andmed
  Esindaja nimi on kohustuslik
  Esindaja perekonnanimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Ettevõtte andmed
  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Registrikood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik