Iseteenindus

Käidukorraldus

Usalda oma elektripaigaldise ohutus ekspertidele

Elektripaigaldise käit hoiab elektrisüsteemid töökorras

Käidukorralduse peamine eesmärk on elektririkkeid ennetada, mitte tegeleda võimalike tagajärgedega. Selleks, et hoone elektrisüsteem oleks töökorras ja ohutu, vajab see järjepidevat hooldamist.

Kui elektrisüsteemi peakaitse on suurem kui 100 A, on käidukorraldus kohustuslik.

Tellin käidukorralduse

Miks eelistada käidukorraldajana Eesti Energiat?

 • Usaldusväärne ja mugav
  Pakume terviklikku teenust, haldame kogu elektrisüsteemi ja võtame asjaajamise enda peale.
 • Järjepidev kontrollimine
  Teeme korrapäraselt elektrisüsteemi tehnilisi kontrolle, et avastada kõrvalekalded võimalikult kiiresti.
 • Hoiame paberid korras
  Hoiame korras hoone elektrisüsteemi dokumentatsiooni, sh projektid, skeemid ja hoolduskava.
 • Hooldame ja parandame
  Korraldame kõik vajalikud elektrihooldus- ja parandustööd, et tagada hoone elektrisüsteemi tõrgeteta töö.
 • Igakülgne abi alati olemas
  Meie käidukorralduse teenus sisaldab peale kohustusliku elektripaigaldise käidu ka abi hoone elanikele ja rentnikele elektriprobleemide lahendamisel.
 • Käidukorralduse teenuse viis sammu

  Esmane ülevaatus ja pakkumise esitamine
  Sõlmime lepingu ja koostame käidukava
  Käidutehnik külastab objekte ja teeb kavakohased ülevaatused
  Aktide koostamine elektripaigaldise olukorra kirjeldusega
  Vajadusel koostame pakkumise ja kõrvaldame tekkinud puudused
  Soovin käidukorralduse pakkumist

  Eesti Energia – usaldusväärne partner

 • Meil on üle 500 rahuloleva käidukorralduse kliendi.
 • Eesti Energia hooldatud elektrisüsteemides ei ole olnud ühtegi õnnetusjuhtumit, millega oleks kaasnenud kahju tervisele või varale.
 • Meie tehnikutel on nii vajalikud teadmised kui ka pikaajaline kogemus elektripaigaldise käidu pakkumisel.
 • Meie teenusele kehtib garantii nii täna kui ka tulevikus.
 • Eesti Energia – usaldusväärne partner

  Hind on kokkuleppeline ja sõltub konkreetse objekti eripäradest.

  Korduma kippuvad küsimused käidukorralduse kohta

  Käidutööde käigus teeb tehnik järgmisi töid:
 • Kilpide üldise seisukorra visuaalne kontroll
 • Rikkevoolu kaitselülitite testimine
 • Elektriskeemide olemasolu ja tegelikkusele vastavuse kontroll
 • Siltide ja markeeringute olemasolu kontroll
 • Kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra kontroll
 • Elektrikaablite ja maanduspaigaldise visuaalne ülevaatus
 • Kaablite ja kaitseaparatuuri ülevaatus/kontroll
 • Ühendusklemmide ja poltliideste pingutamine
 • Kuumenemisjälgede puudumise kontroll
 • Maandusjuhtide olemasolu ja seisukorra kontroll
 • Kaitseaparatuuri nõuetele vastavuse kontroll
 • Kaablite tähistuse ja tegelikkusele vastavuse kontroll
 • Evakuatsioonivalgustuse kontroll (soovi korral)
 • Kui elektrisüsteemi peakaitse (hoone peakaitse) ületab 100 amprit, on käidukorraldaja olemasolu kohustuslik.
 • Käidukorraldaja on füüsiline isik, kes on elektrivaldkonnas pädev (lepingus peab olema info pädevustunnistuse kohta) ning juhib elektripaigaldise käitu ja elektritöid.
 • Soovitame korteriühistu esindajal täpselt välja selgitada, milline on maja üldelektrisüsteem ja mis selle alla ei kuulu. Kõige lihtsam on ühistu varade hulka lugeda üldruumide valgustussüsteemid ja kõik toiteliinid kuni iga korteri peakaitsmeni (viimane kaasaarvatud). Nii kujuneb selge arusaam, kes mille eest vastutab.
 • Lambipirnide vahetus ja rikete operatiivne likvideerimine ei pruugi olla käiduteenuse osa, kuigi just neid tegevusi kiputakse pidama käidukorralduseks. Käidukorralduse eesmärk on rikkeid ennetada, mitte tegeleda tagajärgedega.
 • Seotud teemad

  Elektritööd

  Teostame nii suremaid kui ka väiksemaid elektritöid

  Elektritöödest

  Elektripaigaldise kontroll

  Veendu, et elektripaigaldis on hooldatud ja töötab ohutult

  Tellin ohutuse kontrolli

  Mida silmas pidada käidupartnerit valides?

  Olulisemad nõuanded

  Käidupartneri valik

  Tellin käidukorralduse

  Tellija andmed

  Oled meie klient? Login sisse

  Ettevõtte esindaja andmed
  Esindaja nimi on kohustuslik
  Esindaja perekonnanimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Ettevõtte andmed
  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Registrikood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik