Iseteenindus

Elektripaigaldise audit

Saa kindlus, et elektripaigaldis on kasutamiseks ohutu

Elektripaigaldise audit on seadusest tulenev kohustus

Elektripaigaldise korrasolekut peab seaduse järgi kontrollima juhul, kui soovid kasutusele võtta uute elektrisüsteemi. Auditit ei ole vaja ajutistele paigaldistele, mille peakaitse on alla 35 ampri ning olemasolevale paigaldisele tehtud juurdeehitistele, kui toiteliini ees olev kaitse on alla 35 ampri.

Teatud aja järel on elektrisüsteemis vaja teha ka korralisi või erakorralisi auditeid, sõltuvalt hoone tüübist ja ehitusaastast.

Audit on vajalik ka hoone kasutusloa saamiseks.

Tellin elektrisüsteemi auditi

Miks peab kõiki elektrisüsteeme teatud aja järel uuesti üle vaatama?

 • Elektrisüsteemist tulenevad ohud võivad jääda ilma korralise kontrollita märkamata, muutudes nähtavaks alles siis, kui ohtlik olukord on juba käes.
 • Juhtmete isolatsioon vananeb, elektrisüsteemile avaldavad mõju keskkonnatingimused. Seepärast on ohtlike olukordade vältimiseks soovitav lasta elektrisüsteem spetsialistidel aeg-ajalt põhjalikumalt üle vaadata.
 • Eesti Energia on kiire ja mugav valik, kui soovid tellida elektripaigaldise auditit:

 • Oleme akrediteeritud teenusepakkuja ning teostanud tuhandeid usaldusväärseid elektriauditeid.
 • Meie spetsialistidel on vajalikud teadmised ning kõige põhjalikum ja pikaajalisem kogemus Eestis, et pakkuda sulle kvaliteetset elektripaigaldise auditit.
 • Elektripaigaldise auditi neli sammu

  Valmista ette

  Enne auditi tellimist veendu, et elektripaigaldis on hooldatud ja töökorras ning et sul on olemas vajalikud elektriprojektid ja -skeemid. Kui vajad selleks elektrikute abi, telli tööd Eesti Energiast.

  Võta ühendust

  Kui dokumendid olemas ja süsteem hooldatud, võta meiega ühendust. Vastame päringule hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ja lepime kokku teostuse aja.

  Vaatleme, hindame ja koostame aruande

  Auditi jooksul tehakse süsteemile visuaalne ülevaatus, kontrollitakse dokumente ning viiakse läbi kontrollmõõtmised.

  Pakume lahendusi ja soovi korral teostame vajalikud elektritööd

  Kui kontrolli tulemusel ilmneb süsteemis puudujääke, siis on vaja need kõrvaldada. Eesti Energia elektrikud saavad sellega abiks olla.

  Soovin elektripaigaldise auditi pakkumist

  Korduma kippuvad küsimused

  Kui oled kodu- ja/või kinnisvaraomanik, nõuab seadus, et esmane audit tuleb teha enne elektrisüsteemi kasutuselevõttu. Korralist auditit tehakse iga 3–15 aasta järel ning see sõltub sellest, milline on hoone liik:

 • I liigi elektripaigaldises (plahvatusohu või suurõnnetusohuga hooned ja elutähtsad haiglaruumid) – iga 5 aasta järel;
 • II liigi elektripaigaldises (korteriühistud, bürood, tootmishooned, raviasutused jne, mille peakaitsme nimivool ületab 35 A) – iga 10 aasta järel;
 • III liigi elektripaigaldises (muud hooned, mille peakaitsme nimivool on alla 35 A) – iga 15 aasta järel.
 • Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümber ehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha järgmise sagedusega:

 • I liigi elektripaigaldises iga 3 aasta järel;
 • II liigi elektripaigaldises iga 5 aasta järel;
 • III liigi elektripaigaldises iga 10 aasta järel.
 • Auditi käigus teevad meie spetsialistid järgmisi töid:

 • Elektrisüsteemi visuaalne ülevaatamine, mille käigus hinnatakse, kas elektripaigaldis on ehitatud projekti järgi ning kas see on kooskõlas normdokumentide ning elektriseadme tootja määratud paigaldus- või kasutusjuhenditega. Samuti veenduvad meie tehnikud, kas elektrisüsteem on kasutamiseks ohutu.
 • Dokumentide ülevaatamine, mille käigus hinnatakse pisteliselt, kas kõik vastab nõuetele. Elektrisüsteemi auditi tegija võib teatud juhtudel hinnata dokumentatsiooni üksikasjalikumalt ja paluda sinult lisainfot.
 • Kontrollarvutuste tegemine ning mõõte- ja katsetulemuste hindamine. Kõik mõõtmised ja katsetused tehakse akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt pädevaks hinnatud laboris.
 • Seotud teemad

  Elektritööd

  Kõik lahendused ühest kohast

  Elektritöödest

  Käidukorraldus

  Hoia elektrisüsteem töökorras

  Käidukorraldusest

  Energiamärgis

  Veendu hoone energiatõhususes

  Energiamärgis

  Tellin elektripaigaldise auditi

  Oled meie klient? Login sisse

  Ettevõtte esindaja andmed
  Esindaja nimi on kohustuslik
  Esindaja perekonnanimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Ettevõtte andmed
  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Registrikood on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Aadress on kohustuslik
  Kohustuslik väli
  Auditi läbiviimiseks tuleb tellijal esitada järgmised dokumendid:
  - teostusjoonis ehk tegelikkusele vastav elektriskeem (võib olla käsitsi joonistatud);
  - hoone elektriprojekt või elektriskeem, minimaalselt kilbi skeem;
  PS. Skeemide puudumisel saame vajadusel aidata skeemid koostada
  Kohustuslik väli

  Kontrollmõõtmised

  Mõõtmised viiakse läbi vastavalt standardile EVS-HD 60364-6:2016 ja mõõtelabori mõõtemetoodikale. Kvaliteedi tagamiseks palume viibida ise mõõtmiste juures. Täiendavat infot mõõtmisele esitatavate nõuete kohta leiab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvale Ameti kodulehelt.